5. Bouwen aan een robuuste, ondernemende organisatie mét passie voor de klant

We willen onze klanten een onovertroffen Jumbo ervaring bieden. Om dat te realiseren, bouwen we aan een robuuste en ondernemende organisatie met medewerkers die goed in hun vel zitten en passie hebben voor de klant.

Leuke werkgever

Het is onze ambitie om elke dag beter te worden en boodschappen doen voor onze klanten steeds leuker te maken. Getrainde, klantgerichte medewerkers die goed in hun vel zitten zijn daarbij van het grootste belang. In onze manier van werken staat het Jumbo DNA centraal: Samen Ondernemen om te Winnen.

Goed in je vel, lekker aan het werk

Om een prettige werkomgeving te kunnen bieden, investeren we in de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Dit doen we onder de noemer Goed in je vel, lekker aan het werk. In dat kader bieden we onze collega’s bijvoorbeeld gratis fruit, leefstijlprogramma’s, online trainingen en een cursus Stoppen met roken aan. Ook besteden we extra aandacht aan meer bewegen met wandelroutes en work-outs voor thuis en een eigen fietsregeling. Op het hoofdkantoor in Veghel hebben we de Jumbo Gym geopend. Collega’s van het hoofdkantoor maken hier nu als eerste gebruik van. Later willen we de Jumbo Gym ook beschikbaar stellen aan andere medewerkers.

Onze waardering voor de veerkracht en extra inzet van al onze medewerkers blijft groot. Vanwege het 100-jarig bestaan van ons familiebedrijf krijgen de collega's sinds 2021 structureel korting op hun boodschappen bij Jumbo.

Ontwikkelgerichte organisatie

Sinds 2018 zetten we bij Jumbo grote stappen op weg naar de ontwikkelgerichte organisatie die we willen zijn. Deze transformatie is nodig omdat we de laatste jaren hard zijn gegroeid, waardoor de organisatie een stuk complexer is geworden. We realiseren ons dat we snel moeten kunnen anticiperen op alle veranderingen om ons heen en dat daarvoor alerte medewerkers de sleutel tot succes zijn. Ook zijn we in 2018 op het Jumbo hoofdkantoor onder de noemer Ontwikkelen & Presteren (O&P) aan de slag gegaan met nieuwe instrumenten die beoordelen en belonen niet langer automatisch aan elkaar koppelen. Centraal hierbij staat de continue dialoog over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze aanpak hebben we vanaf 2019 stapsgewijs uitgebreid naar onze winkels en distributiecentra. Sinds 2020 werken alle winkels met O&P en sinds 2021 ook al onze distributiecentra en de bedrijfsonderdelen Jumbo België en La Place.

Talentontwikkeling van medewerkers

We vinden het erg belangrijk dat de juiste Jumbo medewerker op de juiste plek zit. Dat helpt ons bij het succesvol realiseren van onze strategie. Net zo belangrijk is een stimulerend werkklimaat met ruimte voor ontwikkeling. Binnen zo’n omgeving kunnen we immers alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Ook het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is van grote waarde. Bij het vervullen van sleutelposities proberen we zoveel mogelijk de interne doorstroming te vergroten. Al sinds 2018 doen we dit met behulp van een zogeheten talentreview. Deze methode geeft ons beter inzicht in de talenten en ambities van onze medewerkers en stelt ons in staat om talentontwikkeling doelgerichter te sturen. De talentreview heeft in 2021 weer geleid tot diverse interne benoemingen en promoties. Dit jaar zijn ook verschillende programma’s voor management development van start gegaan en zijn de eerste managementtrainees begonnen aan hun interne opleiding.

Diversiteit en inclusie

Jumbo is van en voor iedereen. We willen dat medewerkers zich bij ons thuis voelen en zich herkennen in onze waarden. Daarom stimuleren we een veilige, eerlijke en open werkomgeving, waarin je als medewerker kunt zijn wie je bent. De veelzijdigheid van onze medewerkers zorgt ervoor dat we van elkaar kunnen leren en zoveel mogelijk uit het aanwezige talent kunnen halen. Jumbo bevordert diversiteit in de samenstelling van ons medewerkersbestand via instroom en doorstroom door onder andere samenwerking met statushouders in een aantal van onze distributiecentra en winkels. We werken met ruim tweehonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze winkels en distributiecentra en ook werken we samen met ouderen (65+) in onze winkels in Amsterdam en omgeving. 

Eind 2021 bestond 31% van het senior management bij Jumbo uit vrouwen. De Raad van Bestuur telt één vrouwelijk lid (25%). De Raad van Commissarissen telt eveneens één vrouwelijk lid (20%). Onze doelstelling is het aandeel vrouwen in de top verder te vergroten. We willen dat medewerkers bij gelijkwaardig werk een gelijkwaardige beloning krijgen. Binnen onze organisatie monitoren we daarom actief de beloning van mannen versus vrouwen.

Vanaf 2021 meten we jaarlijks in hoeverre onze medewerkers zich thuis en veilig voelen bij Jumbo, zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen hebben. Dit helpt ons om enerzijds de voortgang van onze activiteiten te meten en anderzijds gericht actie te kunnen ondernemen als dit nodig blijkt. Ook hebben we in 2021 voor het hoofdkantoor en de distributiecentra workshops georganiseerd om het bewustzijn te vergroten rondom dit thema en concrete doelstellingen geformuleerd. Voor meer informatie zie Jumborapportage.com

Veiligheid

Sinds jaar en dag spannen we ons in voor een veilige omgeving door met het juiste materieel te werken, de voorschriften ten aanzien van hygiëne strikt na te leven en diverse opleidingen op het gebied van veiligheid aan te bieden. De uitbraak van de coronapandemie in 2020 heeft bovendien duidelijk gemaakt dat blijvend investeren in een veilige, prettige en schone werk- en winkelomgeving een topprioriteit moet zijn. Onder de noemer Zorg goed voor jezelf én voor elkaar! geven we nu extra aandacht aan veiligheid en hygiëne. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals spatschermen, het gratis verstrekken van mondkapjes, veiligheidshesjes om 1,5 meter afstand te bewaren, trainingen etc., zijn nu gemeengoed in al onze bedrijfsonderdelen. Tijdens periodes waarin het virus oplaait, werken collega’s van het Jumbo hoofdkantoor zoveel mogelijk thuis. We hebben daarnaast een groot aantal maatregelen ingevoerd waardoor klanten veilig kunnen blijven winkelen. Veelgebruikte voorwerpen, van handscanners tot winkelwagentjes, worden extra schoongemaakt en de gangpaden bij de kassa’s zijn voorzien van extra schermen. Met behulp van verschillende communicatiematerialen worden klanten geattendeerd op de genomen maatregelen. Voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in onze supply chain hebben we in samenwerking met de GGD een mobiele prikbus ingezet. Hierdoor is het ook voor hen mogelijk om zich te laten vaccineren.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

We zijn in 2021 blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste Jumbo organisatie. Om bij te dragen aan dit principe zijn onze processen en systemen verder geoptimaliseerd. Hierbij zijn onze medewerkers nauw betrokken en intensief begeleid.

Operational excellence

In 2021 is het programma Operational excellence van start gegaan. De focus van dit programma ligt op het verbeteren van onze processen én het activeren en faciliteren van een Elke-Dag-Beter-mindset, een manier van denken en werken die is ingegeven vanuit de noodzaak om continu voor verbetering te zorgen en de (interne) klant op steeds effectievere en efficiëntere wijze te bedienen.

Procesoptimalisaties

Het optimaliseren van belangrijke processen in de hele Jumbo organisatie moet zorgen voor een algehele versteviging van het bedrijfsfundament, verhoging van de klanttevredenheid en minimalisering van fouten in de uitvoering.

Elke-Dag-Beter-mindset

We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden die nodig zijn om bij alle collega’s een Elke-Dag-Beter-mindset te activeren in orde zijn. Daarbij valt te denken aan een verdere verbetering van het feedbackproces vanuit klanten en de winkels, het organiseren en stimuleren van meer eigenaarschap op de werkvloer, en het ontwikkelen en aanbieden van tools en trainingen gericht op leiderschap in Operational excellence.

Nieuwe winkelorganisatie

Met het oog op klantgerichtheid en duurzame groei in de jaren die voor ons liggen, hebben we in 2021 aanpassingen doorgevoerd in onze winkelorganisatie. De winkels brengen nu een duidelijkere scheiding aan tussen medewerkers die zich geheel toeleggen op service aan de klanten en collega’s die ervoor zorgen dat alles achter de schermen op rolletjes loopt.

Automatiseren en standaardiseren van processen: S4-programma

Met behulp van de juiste technologie kunnen we ons innovatieve vermogen verder versterken. Mede daarom stappen we over op een nieuwe manier van werken, zodat we onze klanten de allerbeste winkelervaring kunnen bieden, voorop blijven lopen in onze markt én kunnen blijven groeien en innoveren. Dit vraagt om een omvangrijke IT-migratie. De werkwijze, S4 genaamd, verenigt onze aanpak ten aanzien van IT en business aan de hand van vier S’en die ons werk – én het leven – eenvoudiger moeten maken: Standaard, Stabiel, Simpel en Snel. Kort gezegd komt dit hier op neer:

  • Standaard staat voor processen die simpel, logisch en efficiënt zijn en waarvoor concrete afspraken zijn gemaakt over een uniforme manier van werken;

  • Stabiel heeft betrekking op de betrouwbaarheid: systemen moeten gewoon goed werken, van begin tot eind;

  • Simpel heeft alles te maken met intuïtieve systemen die erg gemakkelijk zijn in het gebruik;

  • Snel houdt in dat belangrijke data real-time beschikbaar en direct te benutten zijn voor het nemen van de juiste besluiten.

Uitbreiding centraal distributiecentrum Nieuwegein

In 2021 zijn we begonnen met een forse uitbreiding van het in 2020 geopende gemechaniseerd centraal distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein. Naast een vergroting van de geautomatiseerde verwerkingscapaciteit voor houdbare producten met ruim 6.000 m2, inclusief 11 gerobotiseerde lijnen, komt op het terrein ook een nieuw gemechaniseerd CDC voor de categorie Vers ter grootte van circa 40.000 m2.

Evenwichtige loonkosten

Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteden we veel aandacht aan opleidingen en trainingen. Ook vinden we dat medewerkers een marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. Het veiligstellen van onze concurrentiepositie en de continuïteit van onze bedrijfsvoering gaat alle betrokkenen aan. Zo werken we aan een gezonde toekomst voor Jumbo en onze medewerkers.