Voorwoord

In meerdere opzichten kijken we terug op een bewogen jaar. Ook in 2021 had de coronapandemie een enorme impact op de maatschappij en het persoonlijk leven van iedereen. Wij realiseren ons terdege dat wij - zakelijk gezien - als supermarktmarktbedrijf geen enkele reden tot klagen hebben in vergelijking met de meeste andere branches en sectoren. Toch hebben ook wij opnieuw alle zeilen moeten bijzetten om de voedselvoorziening op peil te houden en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten zo goed mogelijk te waarborgen. Ook waren we genoodzaakt om versneld en effectief in te spelen op de aanhoudende veranderingen en onzekerheden in de markt. Bij het opstellen van ons nieuwe Meerjarenplan 2022-2025 hebben we daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Het nieuwe Meerjarenplan vormt qua indeling ook de basis van dit jaarverslag. 

Impact van pandemie

De coronapandemie had voor het tweede jaar op rij een aanzienlijke impact op de hele samenleving. Nadat de vaccinatiecampagne goed op gang was gekomen, ging de maatschappij steeds een stukje verder open. Op mondiaal niveau kregen we te maken met grootschalige grondstoftekorten en verstoringen van transportstromen. Specifiek in Nederland speelde de toenemende arbeidsmarktkrapte ons parten. Nog steeds hebben deze omstandigheden een sterke invloed op onze bedrijfsvoering. In het najaar van 2021 bleek bovendien dat het coronavirus in nieuwe gedaantes weer oplaaide en moest de samenleving opnieuw een pas op de plaats maken. Alle Jumbo medewerkers, zelfstandig ondernemers en leveranciers hebben zodoende weer extra inspanningen moeten leveren om de voedselvoorziening en veiligheid voor klanten en collega’s op peil te houden. Medewerkers van La Place zijn in periodes met gehele of gedeeltelijke horecasluitingen bijgesprongen in Jumbo winkels of bij andere onderdelen van onze organisatie. De veerkracht van alle betrokken medewerkers en hun geweldige inzet om onze klanten de leukste boodschap te blijven bieden, verdient alle lof en dank.

Positief nieuws

Gelukkig was er in 2021 ook ruimte voor positief nieuws. De honderdste verjaardag van ons familiebedrijf was een absoluut hoogtepunt, net zoals de toekenning van het predicaat Koninklijk. Op de valreep van 2021 werden we voor de negentiende keer verkozen tot beste landelijke supermarktketen in het GfK Kerstrapport. Deze publieksprijs hebben we in dit speciale jubileumjaar als spreekwoordelijke kers op de taart in ontvangst mogen nemen.

Omzetontwikkeling

Als Koninklijke Jumbo Food Groep hebben we het boekjaar 2021 afgesloten met een totale consumentenomzet van € 9,91 miljard (€ 9,74 miljard in 2020). De consumentenomzet onder de Jumbo formule steeg met circa 2% en kwam uit op € 9,85 miljard (€ 9,69 miljard in 2020). Ten opzichte van het vorige boekjaar is de omzetgroei enigszins vertekend, omdat 2020 één week meer telde (53 in plaats van 52). Gecorrigeerd voor deze extra omzetweek kwam de groei uit op zo’n 4% (13% in 2020). Door deze omzetstijging zagen we ons marktaandeel groeien tot ruim 22% aan het einde van 2021 (21,8% in 2020). De omzetbijdrage van foodserviceformule La Place steeg met 4% ten opzichte van 2020, van € 50 miljoen naar € 52 miljoen. Wederom tegenvallend, als gevolg van de noodgedwongen sluitingen door de coronamaatregelen.

Uitbreiding winkelbestand

Jumbo wil blijven groeien, offline én online. Ons fysieke winkelbestand hebben we in 2021 vergroot met 18 locaties, waaronder vijf Jumbo City vestigingen in Nederlandse stadscentra en negen winkels in België, inclusief de eerste Jumbo City in Antwerpen. Het totale aantal winkellocaties in Nederland en België is hiermee uitgekomen op 705. Bij onze zuiderburen zien we dat de enthousiaste ontvangst door klanten zich vertaalt in een sterke omzetgroei. De teller met het aantal Jumbo winkels in België staat inmiddels op 17, waarvan er twee worden geëxploiteerd door franchisenemers. In Nederland zijn afgelopen jaar 55 Jumbo winkels verbouwd, uitgebreid en/of vernieuwd. Om optimaal te kunnen voldoen aan de veranderende klantwensen gaan we onverminderd door met het moderniseren van ons winkelbestand en assortiment. Zo beschikken nagenoeg alle vestigingen in Nederland en België inmiddels over een ruim HEMA schap met huishoudelijke artikelen.

La Place

Ondanks deze uitzonderlijke situatie is een nieuw La Place restaurant geopend op Maastricht Airport, alsmede een nieuwe buitenlandse vestiging in Kopenhagen. Ook zijn twee nieuwe vestigingen van de gemaksformule La Place Express toegevoegd aan het portfolio, één op Utrecht CS en één in de binnenstad van Rotterdam. Eind 2021 is La Place in samenwerking met Just Eat in ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Eindhoven een pilot gestart met thuisbezorgen. De ambities voor een hernieuwde groei van La Place na deze periode van gedwongen sluitingen zijn onverkort groot.

E-commerce

De consumentenomzet uit online activiteiten van Jumbo is in 2021 gegroeid met 30% en uitgekomen op circa € 650 miljoen. Forse investeringen in ons e-commercenetwerk blijven nodig om de sterke vraag uit de markt te kunnen bijbenen en toe te werken naar een rendabele bedrijfsvoering. Zo openden we het afgelopen jaar tien nieuwe regionale bezorghubs, waarmee het totaal in Nederland is uitgekomen op 16. Vanuit de behoefte aan een gelijk speelveld voor alle belanghebbenden in de online markt, hebben wij bij Jumbo het voornemen ons aan te sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging E-commerce Nederland. In dit verband overwegen we ook voor onze online activiteiten over te stappen op de nieuwe cao E-commerce. Met flitsbezorger Gorillas zijn we eind 2021 tot een overeenkomst op hoofdlijnen gekomen. Deze moet leiden tot een strategisch partnership waarmee we kunnen profiteren van elkaars expertise en tegelijkertijd de eigen marktpositie kunnen versterken.

Sport en gezondheid

Om klanten met de juiste voeding en voldoende beweging te stimuleren tot gezondere gewoontes, breiden we de toegang tot de Jumbo Foodcoach app steeds verder uit. De app is inmiddels van bewezen toegevoegde waarde in de wereld van de topsport. Zo heeft de wielerploeg van Team Jumbo-Visma in het afgelopen jaar mede dankzij het gebruik van Jumbo Foodcoach maar liefst 44 overwinningen weten te behalen. Ook zijn we een verregaande samenwerking aangegaan met NOC*NSF, gericht op het samen ontwikkelen van Jumbo Foodcamp. Dit nieuwe leerprogramma over voeding, gezondheid en sport is speciaal bedoeld voor trainers en coaches van alle ruim 25.000 Nederlandse sportverenigingen.

Distributie Vers

De sterk toenemende vraag naar verse en ultraverse voeding heeft ook gevolgen voor ons logistieke netwerk. Om te kunnen voldoen aan de verwachte groei in dit segment zijn we gestart met de bouw van een gemechaniseerd centraal distributiecentrum (CDC) voor verse producten in Nieuwegein. Deze nieuwe faciliteit zal zorgen voor een snellere en efficiëntere levering van verse artikelen zoals zuivel, kaas, vleeswaren, tapas, salades en gekoelde dranken aan de winkels en de E-Fulfilment Centers voor online bestellingen. Het gemechaniseerde CDC Vers is naar verwachting in 2024 operationeel.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast het thema gezondheid, zien we een groeiende belangstelling voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. In toenemende mate is het voor klanten van belang dat de producten die ze consumeren, zijn vervaardigd met aandacht voor mens, dier en milieu. De steeds strengere wet- en regelgeving op dit gebied verlangt dat we aan hoge eisen en standaarden voldoen. Als Jumbo nemen we hier onze verantwoordelijkheid en accepteren we de vergaande gevolgen die dit heeft voor onze bedrijfsvoering. Voorop staat dat we met ons duurzaamheidsbeleid waarde willen toevoegen en voor een positieve maatschappelijke impact zorgen.

Passie voor de klant

De noodzaak om op alle vlakken te blijven werken aan het verhogen van de efficiëntie en het beheersen van de kosten was ook in 2021 onverminderd aanwezig. De kleine en grote organisatorische aanpassingen die we doorvoeren, zijn per definitie ingegeven door onze passie voor de klant. Zo zijn we halverwege 2021 overgestapt op een nieuwe inrichting van onze winkelorganisatie, gebaseerd op een duidelijke scheiding tussen medewerkers die zich geheel toeleggen op service aan de klanten én collega’s die ervoor zorgen dat alles achter de schermen op rolletjes loopt.

Niet achteroverleunen

In 2022 bouwen we verder aan een robuuste en ondernemende organisatie. Het gaat goed met Jumbo, en daar werken we met z’n allen hard aan. Maar tegelijkertijd mogen we niet blind zijn voor alle veranderingen om ons heen. Successen uit het verleden bieden ook bij Jumbo geen garanties voor de toekomst. We willen verder groeien door slim te vernieuwen en tegelijkertijd een antwoord te vinden op de gestegen kosten en de aanhoudende druk op de marges. Deze ambitie is gedetailleerd uitgewerkt in ons nieuwe Meerjarenplan 2022-2025. Het is geen tijd om achterover te leunen, zoveel is zeker!

Veghel, 22 februari 2022

Raad van Bestuur
Koninklijke Jumbo Food Groep

Frits van Eerd
Ton van Veen
Colette Cloosterman-van Eerd
Cees van Vliet