2021

1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

De post Saldo van de overige baten en lasten na belastingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

2021

Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

In 2021 waren geen werknemers in dienst van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (2020: 0).

Lees meer ›Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

2021

6. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In verband met het gebruikmaken van de publicatievrijstellingen voor de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen, zoals bedoeld in BW 2 Titel 9, art.

Lees meer ›6. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2021

5. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit (zie noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening):

Lees meer ›5. Leningen en overige verplichtingen

2021

4. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit een latente belastingverplichting.

Lees meer ›4. Voorzieningen

2021

3. Eigen vermogen

Zie noot 18 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening alsmede het overzicht van het geconsolideerde verloop van het groepsvermogen 2021.

Lees meer ›3. Eigen vermogen

2021

2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

Lees meer ›2. Financiële vaste activa

2021

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Lees meer ›Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

2021

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2021

Lees meer ›Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2021

2021

Vennootschappelijke balans per 2 januari 2022

Lees meer ›Vennootschappelijke balans per 2 januari 2022