Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021      

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021      

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2021

Lees meer ›Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2021

Geconsolideerde balans per 2 januari 2022

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 2 januari 2022

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2021

Het verloop van het groepsvermogen over 2021 is als volgt (zie noot 18):

Lees meer ›Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2021

Algemene toelichting

De activiteiten van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘Jumbo’ of ‘Groep’) (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Lees meer ›Algemene toelichting

Significante transacties

Op 31 december 2021 heeft Jumbo Supermarkten B.V. alle aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA Bakkerijen B.V. verworven van HEMA B.V. Op diezelfde dag heeft de verkoop van de aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA

Lees meer ›Significante transacties

1. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place.

Lees meer ›1. Netto-omzet

2. Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet bestaat uit:

Lees meer ›2. Kostprijs omzet

3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›3. Personeelsbeloningen