26. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Stichting Jumbo Groep

De bestuurders van Stichting Jumbo Groep zijn lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

F.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van F.E.G. Beheer B.V. is statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met F.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

C.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. is statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met C.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen en verkoop en huur van onroerend goed.

M.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen en verkoop en huur van onroerend goed.

Van Eerd Beheer B.V.

De bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Beheer B.V. bestaan uit verkoop en huur van onroerend goed. De transacties met betrekking tot huur van onroerend goed in 2021 hebben een totaalbedrag van € 12.004 (2020: € 13.343).

Jumbo Onroerend Goed B.V.

Jumbo Onroerend Goed B.V. heeft bestuurders die ook statutair directeur zijn van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 5.968 (2020: € 6.267) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

La Place Food Vastgoed B.V.

La Place Food Vastgoed B.V. heeft bestuurders die ook statutair directeur zijn van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met La Place Food Vastgoed B.V. voor een totaalbedrag van € 9.930 (2020: € 3.700) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Van Eerd Onroerend Goed B.V.

Van Eerd Onroerend Goed B.V. heeft bestuurders die ook statutair directeur zijn van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 4.757 (2020: € 4.824) bestaan met name uit de huur van onroerend goed en doorbelastingen van investeringen.

DCJ B.V.

DCJ B.V. heeft bestuurders die ook statutair directeur zijn van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met DCJ B.V. met een totaalbedrag van € 5.884 (2020: € 4.034) bestaan met name uit de huur van het onroerend goed en bouwkundige investeringen voor het gemechaniseerde centraal distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein.

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo

De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling ten behoeve van het stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Beloningen bestuurders en commissarissen

De beloningen in 2021 verstrekt aan statutaire bestuurders voor een bedrag van € 8.123 (2020: € 6.087) bestaan uit managementvergoedingen en personeelsbeloningen. De toename in 2021 betreft grotendeels eenmalige uitkeringen in verband met bijzondere prestaties.

Aan de commissarissen zijn in 2021 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 413 (2020: € 474). Aan de commissarissen zijn geen leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt.