28. Gebeurtenissen na balansdatum

Jumbo en instant on-demand bezorgbedrijf Gorillas hebben overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking in Nederland en Vlaanderen. In het kader van de overeenkomst levert Jumbo met ingang van 2022 een deel van haar assortiment aan Gorillas. Daarnaast krijgen online klanten van Jumbo in stedelijke gebieden in de toekomst de mogelijkheid om hun aankopen door Gorillas te laten bezorgen. 

Ook in 2022 zijn de uitbraak van het coronavirus en de daarbij behorende ingrepen van toepassing. Voor verdere informatie over de impact op Jumbo wordt verwezen naar de Algemene toelichting, paragraaf Continuïteit.

Naast bovenstaande hebben na de balansdatum van 2 januari 2022 geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2021 behoeven.