3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen zijn als volgt samengesteld:

 

2021

2020

Salarissen

-557.474

-581.580

Sociale lasten

-88.441

-93.942

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

40

53

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen

-42.713

-37.550

Overige personeelsbeloningen

-4.596

-10.113

 

-693.184

-723.132

In 2021 waren gemiddeld 15.970 fulltime equivalenten (2020: 16.445) in dienst van Jumbo, waarvan 468 (2020: 299) buiten Nederland.

De daling in de personeelsbeloningen houdt verband met de daling in het aantal fulltime equivalenten en een daling in de variabele beloningen.