5. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit (zie noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening):

 

2021

2020

Langlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

148.826

348.530

Schuldschein

199.303

-

 

348.129

348.530

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

100.000

-

 

100.000

-