1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

De post Saldo van de overige baten en lasten na belastingen kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

-6.262

-25.330

Overige resultaten na belasting

3.948

6.699

 

-2.314

-18.631