2021

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

2021

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

2021

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

2021

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

2021

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant