Inleiding

Marktontwikkelingen

De stormachtige marktontwikkelingen van afgelopen boekjaar hebben in sterke mate de dagelijkse bedrijfsvoering van Koninklijke Jumbo Food Groep bepaald. Stap voor stap zijn we in 2022 uit de coronapandemie gekropen. De hoop op een snelle economische opleving was snel voorbij toen de voorboden van wereldwijde schaarste aan grondstoffen, energie en transport zichtbaar werden. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden de tekorten alleen maar groter, en vanaf het voorjaar van 2022 zagen we de prijzen voor met name energie en voedingsmiddelen fors oplopen. De ongekend hoge inflatie zorgde ervoor dat veel consumenten te maken kregen met een daling van hun koopkracht. Onmiskenbaar was dat van invloed op de dagelijkse boodschappen. Steeds meer consumenten kregen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Onze aandacht ging daardoor meer dan ooit uit naar het in toom houden van de forse prijsstijgingen voor levensonderhoud. Dat is geen eenvoudige opgave in een tijd van grote economische en geopolitieke onzekerheid op het wereldtoneel.

Ook dichter bij huis hadden we te maken met complexe zaken, zoals het boerenvraagstuk en de algehele krapte op de arbeidsmarkt. Toch wisten we trouw te blijven aan onze ambitie om onze klant elke dag centraal te stellen. Hierbij is ons Meerjarenplan 2022-2025 de leidraad. Verschillende onderdelen van dit strategisch plan zijn in 2022 ten uitvoer gebracht. Hier en daar hebben we nieuwe accenten gelegd, om actiever in te spelen op de actuele marktsituatie en om nog beter tegemoet te komen aan de veranderende wensen en behoeften van onze klanten en andere stakeholders. In dit jaarverslag maken we duidelijk hoe we dat hebben gedaan.

Omzetontwikkeling

Ondanks de taaie marktomstandigheden zijn we erin geslaagd onze omzetdoelstelling voor 2022 te realiseren. De totale consumentenomzet van Koninklijke Jumbo Food Groep kwam dit jaar uit op € 10,3 miljard (€ 9,9 miljard in 2021), waarmee we voor het eerst door de grens van 10 miljard zijn gebroken. We zijn blij met de gerealiseerde groei, maar een kanttekening is op zijn plaats: de hogere omzet is vooral het gevolg van onafwendbare prijsstijgingen. Om de dagelijkse boodschappen voor onze klanten zo betaalbaar mogelijk te houden, zijn we terughoudend geweest met prijsverhogingen. In de onderhandelingen met onze leveranciers zijn we uitsluitend akkoord gegaan met goed onderbouwde kostprijsstijgingen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen genoegen te nemen met een lagere marge op verschillende dagelijkse boodschappen. Dit leidt onder aan de streep tot een kleinere winstbijdrage. Het (Nederlandse) marktaandeel van Jumbo Supermarkten is met circa 22% nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. De consumentenomzetbijdrage van onze foodserviceformule La Place bereikte met € 107 miljoen een niveau dat weer in de richting kwam van de jaren ‘voor corona’.

Investeren in winkelkanalen

Na de stormachtige groei van online boodschappen doen tijdens de coronapandemie, zagen we in 2022 dat klanten winkelbezoek en thuisbezorging vaker afwisselden. Dit beeld sluit aan bij onze visie op ‘omnichannel retailing’, alsmede op onze strategie die hiervan is afgeleid. We verwachten dat in 2025 ruim de helft van onze klanten écht omnichannel boodschappen doet. Om onze sterke marktpositie in de verschillende winkelkanalen vast te houden, zijn we in 2022 blijven investeren in onze offline én online portfolio. Het aantal bezorghubs nabij stedelijke en regionale centra hebben we met twee nieuwe vestigingen uitgebreid tot 18 verspreid door heel het land. Ook hebben we met Jumbo Bezorgeloos een aantrekkelijk geprijsd abonnement op thuisbezorging geïntroduceerd. Onze onlineactiviteiten op de zakelijke markt blijven fors groeien, in 2022 met meer dan 50%. Het fysieke winkelbestand van Jumbo in Nederland is op peil gebleven: eind 2022 stond de teller op 685 locaties. In totaal 62 Nederlandse Jumbo winkels zijn gedurende het jaar volledig vernieuwd. Met eind 2022 al 27 Jumbo winkels in België – een jaar eerder waren dat er 17 – zijn we uitgegroeid tot een gewaardeerde speler in het supermarktlandschap van onze zuiderburen.

Bouwen aan de toekomst

Ook ‘na corona’ hebben klanten meer oog voor betere en gezondere, lekkere, verantwoorde en betaalbare voeding die bij voorkeur lokaal is geproduceerd. Bij Jumbo spelen we al geruime tijd in op deze ontwikkeling. In 2022 hebben we extra aandacht gegeven aan ons huismerkassortiment, dat vanwege de gunstige prijskwaliteitverhouding erg in trek is bij onze klanten. Bij productontwikkeling en uitbreiding van het aanbod ligt de nadruk sterk op verbetering van smaak, samenstelling en versheid. Onze klanten zien het versaanbod in de winkel als een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Om die reden werken we hard aan het nóg beter nakomen van onze Zekerheid Vers is ook écht vers. Vastberaden werkt Jumbo aan samenwerkingen voor de lange termijn met geselecteerde boeren en telers, wat de beschikbaarheid, kwaliteit, versheid en verduurzaming van het assortiment ten goede komt. Veel nadruk ligt hierbij op het opnieuw inrichten van de versketen voor aardappelen, groente en fruit (AGF). Dit moet niet alleen leiden tot een kwaliteitsimpuls voor dit segment, maar ook tot een beter verdienmodel voor de boeren en telers, zodat zij op verantwoorde wijze kunnen investeren in duurzame ontwikkeling.

Duurzaam en gezond

Als supermarktketen en familiebedrijf staat Jumbo midden in de samenleving en speelt ze een rol in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Klanten blijven zoals gezegd in toenemende mate op zoek naar lekkere, gezondere en verantwoorde producten die ook betaalbaar en bij voorkeur uit Nederland afkomstig zijn. Inmiddels komt zo’n 75% van het versassortiment bij Jumbo uit Nederland; dat aandeel stijgt de komende jaren verder. Dit maakt Jumbo voor de klant zichtbaar met het ‘van Dichtbij’ logo. Het beeldmerk benadrukt de breed gedragen trots op de mooie en lekkere producten van Nederlandse bodem. Sinds dit jaar is al het verse kippenvlees in het Jumbo schap voorzien van het 1 ster Beter Leven keurmerk. Ook voldoet een groter deel van het Jumbo Huismerk zuivelassortiment aan de vereisten van dit keurmerk. Samen met haar leveranciers, boeren en telers werkt Jumbo aan een productaanbod met een zo laag mogelijke negatieve impact op het milieu en een positieve impact op mens en dier. In 2030 moet het aandeel plantaardige voeding minimaal even groot zijn als de dierlijke variant. Op veel terreinen die de zorg voor mens, dier en milieu betreffen, heeft Jumbo in 2022 belangrijke stappen voorwaarts gezet. Tevens zorgen we voor een steeds gezonder productaanbod en willen we onze klanten helpen met een bewuste levensstijl. Niet door belerend te zijn, maar door te inspireren, door lekkere en gezonde alternatieven te bieden, en door ons te verbinden aan sport en bewegen. We zoeken daarnaast naar manieren om minder voedsel te verspillen en zuiniger om te gaan met verpakkingen. En het gebruik van fossiele brandstoffen dringen we terug, in onze gebouwen en bij onze transportmiddelen. 

Excelleren in klantgerichtheid

Het blijft onze drive om onze klanten te ontzorgen en ze de best denkbare winkelervaring te bieden onder alle omstandigheden. Dat betekent niet alleen dat we snel en doeltreffend moeten inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Het zijn vooral onze ruim 100.000 medewerkers die met hun passie voor de klant het verschil maken. Daarom blijven we excelleren in klantgerichtheid op allerlei manieren stimuleren, ook in samenwerking met onze zelfstandige ondernemers. We investeren in de vitaliteit en gezondheid van alle Jumbo medewerkers, en bieden ruimte aan ondernemerschap op de werkvloer. Het is een bemoedigende gedachte dat gedurende héél 2022 de essentie van het Jumbo DNA – Samen, Ondernemen, Winnen – in alle lagen van het bedrijf volop aanwezig is geweest.