Ambitie en strategie

Onze drijfveren

Het is onze ambitie om het meest klantgerichte bedrijf van het land te zijn. Daarom hebben we de Jumbo formule helemaal om de klant heen gebouwd. We bewegen mee met de veranderende wensen en behoeften in de samenleving.

De klant van vandaag houdt van lekker en betaalbaar eten, maar heeft ook steeds meer oog voor gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast wint gemak aan belang, net zoals ondersteuning bij het maken van bewuste voedingskeuzes. De klant is ook steeds kritischer op herkomst, productiewijze en met name prijsstelling van de dagelijkse boodschappen.

Deze actuele klantwensen zijn bepalend voor hoe we bij Jumbo te werk gaan. We willen lekker, gezond en verantwoord eten bereikbaar maken voor iedereen, en altijd en overal beschikbaar zijn. Waarbij betaalbaarheid in deze tijd een randvoorwaarde is. Met alle collega’s en zelfstandige ondernemers werken we daar hard aan, elke dag weer. Onze klanten moeten echt vóelen dat ze bij Jumbo op de eerste plek staan, in onze winkels én online. Samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. We willen verrassen en verwachtingen overtreffen, zodat klanten met plezier hun boodschappen bij ons doen.

Onze strategie

Klantgerichtheid is sinds onze oprichting leidend in de strategie en werkwijze van Jumbo, en is daarmee hét fundament van onze formule. We geloven dat boodschappen doen net even anders, plezieriger, gemakkelijker, beter en goedkoper kan. Met deze instelling willen we ‘de gele draad’ zijn in het leven van onze klant. Elke dag, altijd en overal. De 7 Zekerheden gelden hierbij als onze beloftes aan de klant. Het zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze dagelijkse bedrijfsvoering en vormen een referentiekader waarmee we kunnen beoordelen of we onze klantbeloften consequent naleven.

Het karakteristieke Jumbo DNA – Samen, Ondernemen, Winnen – blijft een zwaarwegende leidraad voor hoe we werken en hoe we het verschil willen maken voor de klant. Het is tevens de basis van het Jumbo Meerjarenplan 2022-2025, dat is opgebouwd aan de hand van de volgende vijf strategische keuzes die ook in de opbouw van dit jaarverslag terugkomen:

  • Jumbo zoals Jumbo bedoeld is

  • De winnende omnichannel klantbeleving bieden

  • Topkwaliteit leveren voor een Jumbo prijs

  • Gezonder én duurzamer leven leuk maken

  • Bouwen aan een robuuste, ondernemende organisatie

Hoe we waarde creëren

We streven ernaar positieve waarde te creëren voor onze klanten, medewerkers, zelfstandige ondernemers, ketenpartners en de samenleving als geheel. Klanten kunnen erop rekenen dat zij altijd en overal bij Jumbo terechtkunnen, dat Jumbo een betaalbaar, gezonder en duurzamer leven mogelijk maakt en dat de producten in het Jumbo schap zijn geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu. We bieden werkgelegenheid aan ruim 100.000 medewerkers, dat is inclusief de collega’s die bij zelfstandige Jumbo ondernemers werken. Bij alles wat we doen is de continuïteit van de organisatie op lange termijn uitgangspunt. In ons waardecreatiemodel staat beschreven hoe we het verschil maken. Het waardeketenmodel laat zien op welke plaatsen dit gebeurt.