In dialoog met onze stakeholders

Uitgangspunten voor alle contacten met onze stakeholders zijn een open dialoog en wederzijds respect. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden. Op Jumborapportage.com is een toelichting opgenomen van de samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) waarin we actief zijn.

Stakeholdergroep

Gespreksonderwerpen

Dialoog

Jumbo klanten

Prijs-kwaliteitverhouding, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, contacten in de winkels, continu onderzoek via o.a. klantenpanels, Jumbo Service Centrum, sociale media

Jumbo medewerkers

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek, medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad, OR hoofdkantoor, OR filialen, OR supply chain, OR La Place), periodieke updates voor medewerkers (Jumbo Update)

Jumbo filiaalmanagers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Medewerkers en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Jumbo ondernemers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Ondernemersvereniging Jumbo en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Leveranciers

Duurzame keten, gezondheid, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden in de keten, verpakkingen en afval, voedselverspilling

(Leveranciers)bezoeken, één-op-één gesprekken, jaarlijkse leveranciersdag(en)

Overheid en politiek

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, gezonde producten, arbeidsomstandigheden in de keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, prijs-kwaliteitverhouding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, dierenwelzijn, energie en emissies, diversiteit en inclusie

Gemeenten, provincie Noord-Brabant en andere provincies, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Belastingdienst en bedrijfsbezoeken Kamerleden aan Jumbo winkels

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Alle relevante maatschappelijke thema's

Samenwerking met brancheverenigingen CBL, Comeos
Samenwerking met: Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG), Brainport Eindhoven, MVO Nederland, Raad van Kinderen
Overleg met Consumentenbond, Foodwatch, Questionmark, Natuur en Milieu
Opleidingsinstituten, zoals Berkeley, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Haagse Hogeschool, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research (WUR)
Samenwerking en kennisuitwisseling met o.a. retailexperts en financiers

 

Voedselverspilling

Samenwerkingsverbanden: Samen Tegen Voedselverspilling, Wageningen University & Research (WUR), Voedselbanken Nederland, Verspillingsfabriek

 

Verpakkingen en afval

Samenwerkingsverbanden: Brancheplan Duurzaam Verpakken, Plastic Pact, Statiegeld Nederland, Stichting Afvalfonds verpakkingen, Wecycle
Overig: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Milieucentraal, Natuur en Milieu, Nederland Schoon

 

Gezonde producten en gezonde levensstijl

Samenwerkingsverbanden: Krajieck Foundation - Koningsontbijt, NOC*NSF, PPS Transparant gezond & duurzaam, Voedingscentrum, Week zonder Vlees, NL2025, Team Jumbo-Visma Academy, Sven Kramer Academy
Overig: Diabetesfonds, Harstichting, JOGG, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Unicef

 

Eerlijke keten 

Samenwerkingsverbanden: Commitment Living Wage België, Disco, IMVO-convenant Voedingsmiddelen, SIFAV.
Overig: Fairfood International, Fairtrade Max Havelaar, HIVOS, Oxfam Novib

 

Lokale betrokkenheid

Samenwerkingsverbanden: JOGG, Stichting Jarige Job, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, Nederland Schoon, NOC*NSF, Sven Kramer Academy, Voedselbanken Nederland, Stichting Nederland-Amerika

 

Dierenwelzijn

Dierenbescherming, GAIA, Wakker Dier, World Animal Protection

 

Duurzame keten

Samenwerkingsverbanden: Bee Deals, Eiwittransitie, Jumbo boeren- en telersprogrammma, convenant Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen

Verduurzaming i.s.m. keurmerken/certificering: Dierenbescherming Beter Leven keurmerk (BLK), Fairtrade, PlanetProof, Rainforest Alliance, MSC/ASC, RSPO, RTRS, Weidemelk, Food Fish Foundatoin, FSI, Global GAP, Sustainable Rice Platform

Overig: Feedback EU, Greenpeace, LTO, Milieu Centraal, Natuur en Milieu, Transitiecoalitie Voedsel, Urgenda, Wereld Natuur Fonds, ZLTO

 

Diversiteit en inclusie, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

Samenwerkingsverbanden: Women Empowerment Principles
Overig: CNV, FNV, VNO-NCW en andere vakbonden

 

Energie en emissies

Samenwerkingsverbanden: BREEAM, Data2Move community, evofenedex, Lean & Green, Logistics Community Brabant (LCB), Nederland Waterstofland, Topsector Logistiek, Race to Zero