4. Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Als supermarkt en familiebedrijf staat Jumbo midden in de samenleving. Vanuit die positie spelen we ook een rol in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Dat brengt vanzelfsprekend verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van bewuster, gezonder en duurzamer leven. Stap voor stap werken we aan een verantwoorder productaanbod. We willen onze klanten ondersteunen bij de keuze voor een bewuste levensstijl. Het gebruik van fossiele brandstoffen dringen we terug en we zoeken doelgericht naar manieren om minder voedsel te verspillen en minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. We spannen ons in om de arbeidsomstandigheden in de voedselketens te verbeteren en de impact op natuur en milieu omlaag te brengen. Ook zorgen we graag voor een fijnere buurt in de plaatsen waar we actief zijn. Op Jumborapportage.com brengen we uitvoerig verslag uit van ons beleid op dit gebied, alsmede van onze doelstellingen en de vooruitgang die we hiermee boeken.

Gezond eten

Gezonde, lekkere en betaalbare producten

We maken ons huismerkassortiment stap voor stap gezonder, op een manier die niet ten koste gaat van smaak, kwaliteit of betaalbaarheid. We zijn enthousiast over Nutri-Score als aanvulling op de Schijf van Vijf en zijn er voorstander van dat dit voedselkeuzelogo landelijk wordt ingevoerd. We wachten op het besluit van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de invoering van Nutri-Score in Nederland.
We gebruiken Nutri-Score al als leidraad om onze klanten te helpen bij het maken van gezondere keuzes. Het logo is zichtbaar op verschillende verpakkingen, zoals brood, convenience maaltijden en diepvriesgroenten. Dit is een afgestemd experiment met het ministerie VWS. Circa de helft van onze klanten zegt bekend te zijn met het Nutri-Score voedselkeuzelogo. Naast het vermelden van Nutri-Score komen bij Jumbo voortaan alleen gezondheidsclaims op producten binnen de Schijf van Vijf.

Het is onze doelstelling om het (omzet)aandeel gezonde huismerkproducten met Nutri-Score A en B te verhogen met 2% in 2023, in 2022 was dit aandeel 50% van het totale huismerkaanbod. We wachten op de openbaarmaking door het ministerie VWS van het nieuwe Nutri-Score algoritme. Op basis daarvan kunnen we een nieuwe nulmeting met bijbehorende herziening van onze doelstellingen uitvoeren. Bij het ontwikkelen en aanpassen van ons huismerkassortiment streven we naar verbetering van de Nutri-Score prestatie. Het Jumbo Foodcollege speelt hierin een belangrijke rol. Zo bevatten onze convenience maaltijden van de Verskeukens meer groente en brengen we het zoutgehalte stapsgewijs omlaag. Ook hebben we nieuwe maaltijdpakketten ontwikkeld met Nutri-Score A of B. Verschillende producten zijn verbeterd in voedingswaarde, zoals de kroepoek en de vega filet american. Speciale Nutri-Score workshops voor assortimentsmanagers en inkopers zorgen voor de juiste kennisontwikkeling bij Jumbo medewerkers.

We vinden dat gezonder en duurzamer eten begint met een goede basis, die steeds meer bestaat uit plantaardige producten. In lijn met de Nationale Eiwitstrategie streven we ook naar een meer plantaardig aanbod. In 2030 willen we een verhouding van 50% plantaardig en 50% dierlijk hebben gerealiseerd. Vanuit deze gedachte hebben we het assortiment vegetarische en plantaardige producten opnieuw uitgebreid. Zo is het aanbod in onze Lekker Veggie lijn gegroeid tot 60 producten en hebben we nieuwe plantaardige producten geïntroduceerd, zoals plantaardig ijs en knolselderijsteak, een vegan broccoliburger en vegan ‘runderreepjes’ teriyaki. Deze smaakvolle vleesvervangers zijn in eigen huis ontwikkeld door Jumbo Foodcollege. We maken het voor onze klanten eenvoudiger om volkorenproducten te kiezen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aanbod volkoren pizzabodems en verse volkorenpasta.

Klanten helpen en inspireren bij gezonde keuzes

Op de winkelvloer, online, via de Jumbo-app en met onze recepten helpen we klanten om gezondere keuzes te maken. De professionele Jumbo Foodcoach app is overgedragen aan Team Jumbo-Visma, dat zich als nieuwe eigenaar volledig richt op het geven van uitgebalanceerde voedingsadviezen voor onder andere topsporters. Zelf blijven we functionaliteiten van de klantenapp benutten, via onze website jumbo.com en in de Jumbo app, maar dan toegespitst op bredere klantgroepen. We willen onze klanten laten zien dat het niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn om een gezonde en lekkere maaltijd op tafel te zetten. Op Jumbo.com hebben we de informatie bij onze producten verder uitgebreid. Het is voor klanten makkelijker om voedingsmiddelen te vinden die bijvoorbeeld vezelrijk, plantaardig of koolhydraatarm zijn.

Ook met ons actieaanbod leggen we steeds meer nadruk op bewuste voeding en gezondere alternatieven. We maken het bijvoorbeeld eenvoudiger om meer groente en fruit te consumeren door producten in deze categorie in elk seizoen standaard op te nemen in ons Kies & Mix aanbod. Zo’n 50 procent van ons actieaanbod bestaat inmiddels uit versassortiment, zoals groente en fruit, brood, broodbeleg, vlees, zuivel, vis en vegetarische of plantaardige producten.

Een aantal keer per jaar zetten we een gezonde leefstijl extra in de spotlight. In de campagne ‘Een tikkie gezonder’ hebben we bijvoorbeeld aan de hand van ‘wissels’ speciaal aandacht gegeven aan gezonde producten. Verder zijn we actief promotor van de jaarlijkse Nationale Week zonder Vlees & Zuivel, die we aangrijpen om onze klanten te stimuleren vaker te kiezen voor plantaardige of vegetarische voeding. Ons motto daarbij is ‘Plantaardiger: voelt goed, doet goed’. We vinden het belangrijk dat klanten het gewoner gaan vinden om te kiezen voor plantaardig eten. Dat willen we onder meer bereiken met behulp van gerichte communicatie en een scherp prijsbeleid.

We vinden het evenzeer belangrijk om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met gezonde voeding. We voeren bijvoorbeeld tests uit met een speciaal ontwikkelde Smaakchallengers-winkelroute, waarmee we kinderen op inspirerende wijze nieuwe smaken en gezonde producten leren ontdekken. Ook hebben we er in onze winkels een gewoonte van gemaakt om kinderen gratis fruit aan te bieden. Het jaarlijkse Koningsontbijt voor ruim één miljoen basisschoolkinderen, dat Jumbo bij de start van de Koningsspelen verzorgt, is evenzeer uitgegroeid tot een vaste waarde. Op een feestelijke manier laten we kinderen ervaren hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Het Koningsontbijt is volledig in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Op verschillende manieren stimuleren we een gezonde en actieve levensstijl, uiteenlopend van sportsponsoring tot inspiratie en advies. De sporters van Team Jumbo-Visma zijn voor Jumbo belangrijke ambassadeurs op het vlak van gezond leven. Met adviezen en tips inspireren zij onze klanten via onder andere sociale media om meer te bewegen en gezonder te eten.

In 2021 kondigden we een partnership aan met sportkoepel NOC*NSF. De samenwerking richt zich op het gezonder maken van Nederland door middel van sport en goede voeding. De eerste initiatieven zijn inmiddels van start gegaan, zoals een nieuw leerprogramma over voeding, gezondheid en sport. Als partner hebben we ons verbonden aan de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Ketens verduurzamen

In onze bedrijfsvoering en bij de samenstelling van ons productaanbod speelt zorg voor mens, dier en milieu een belangrijke rol. We werken op dit vlak actief samen met boeren, telers, leveranciers, experts en maatschappelijke organisaties.

Duurzame keten

Samen met onze leveranciers, boeren en telers werken we aan een productaanbod met een zo laag mogelijk negatieve impact op het milieu. Ook draagt onze samenwerking met belangenorganisaties en keurmerkinstanties bij aan een verantwoorder productaanbod. We hebben voor 2025 als doel dat 100% van onze huismerkproducten in de categorieën cacao, koffie, thee, vis, palmolie, soja, AGF, hazelnoten en zuivel over een duurzaamheidskeurmerk beschikt. 

Al onze Nederlandse aardappelen, groenten en fruit (AGF) zijn On the way to PlanetProof gecertificeerd. Dit keurmerk, dat geldt voor producten die duurzamer en met extra aandacht voor natuur en klimaat zijn geteeld, helpt onze klanten om een verantwoorde keuze te maken. Er gelden onder meer strenge eisen voor het gebruik van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen, hergebruik van (regen)water en de verwerking van compost. We brengen dit duurzaamheidskenmerk extra onder de aandacht van onze klanten tijdens de jaarlijkse On the way to PlanetProof week.

Producten in de categorie AGF zijn bij Jumbo zoveel mogelijk afkomstig van Nederlandse bodem. Waar we afhankelijk zijn van import, werken we samen in verschillende internationale convenanten die zijn gericht op verduurzaming van de ketens. Met onze deelname aan het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) streven we naar 100% duurzame handel van groenten en fruit uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het merendeel van deze import vindt plaats over de weg of per boot. Een klein aantal producten wordt vanwege de beperkte houdbaarheid enkele weken per jaar met het vliegtuig naar Nederland vervoerd. Naar verwachting kunnen we hier in 2023 mee stoppen. Met het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) hebben we ons gecommitteerd aan de verdere verduurzaming van bloemen en planten.

We maken ons sterk voor het behoud van de biodiversiteit op aarde. In gebieden waar veel van onze grondstoffen vandaan komen, willen we een negatieve impact op de ecosystemen, ontbossing en overbevissing helpen tegengaan. Daarom streven we ernaar uitsluitend grondstoffen te verwerken die op duurzamere wijze zijn geproduceerd. Voor verschillende producten en ingrediënten eisen we van onze huismerkleveranciers betrouwbare certificeringen, zoals FSC, PEFC, ASC, MSC, RTRS, RSPO en Rainforest Alliance. Op basis van onze risicoanalyse, welke deel uitmaakt van ons due diligence proces, hebben we risicoproducten geïdentificeerd. Bij deze producten zijn we dan ook extra alert op potentiële milieuschade. Voor soja hebben we ons gecommitteerd om een 100% ontbossing- en conversievrije keten te garanderen in 2025. De scope van dit commitment zal, met de aankomende ontbossingswetgeving, worden uitgebreid.

Het aanbod biologische producten van het Jumbo Huismerk is in 2022 uitgebreid met broodbeleg en pasta. Ook zijn in 2022 alle Jumbo winkels biologisch gecertificeerd door Skal, waardoor onze biologische producten, zoals groente, fruit en brood, ook onverpakt verkocht mogen worden.

Eerlijke keten

We spannen ons in voor goede arbeids- en leefomstandigheden in de (inter)nationale toeleveringsketens. Vaak gaat het hier om complexe vraagstukken, waarbij we de samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties. Elke dag leren we bij en werken we aan verbetering. Het doel dat we voor 2025 nastreven is dat leveranciers uit hoog- en midden risicolanden voor 100% gecertificeerd zijn op het gebied van social compliance. Dit betekent dat we voor verschillende producten en ingrediënten van onze huismerkleveranciers betrouwbare certificeringen eisen, zoals BSCI, Rainforest Alliance en Fairtrade.

Het constateren van misstanden in de toeleveringsketens begint bij uitvoerig onderzoek. Zo hebben we afgelopen jaren verschillende ketens – koffie, citrus, kokos, tomaten, mango, rozen en cacao – doorgelicht om beter zicht te krijgen op de problematiek en risico’s die spelen en om te bepalen wat onze impact hierop is. In 2022 hebben we specifiek onderzoek gedaan naar de ketens van thee, garnalen en rijst. We doen mee met het branche brede Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), dat zich inzet om de situatie rond de productie van cacao voor boeren en hun omgeving structureel te verbeteren. Meer informatie over deze en andere acties is te vinden in ons due diligence rapport op Jumborapportage.com. In deze verslaglegging hebben we ook een wereldkaart opgenomen met de herkomst van risicoproducten en -ingrediënten.

In 2022 hebben we onze MVO voorwaarden aangescherpt en gedeeld met onze leveranciers. Eind 2022 heeft ruim 66% van de leveranciers deze voorwaarden ondertekend. De Jumbo Gedragscode Verantwoord Inkopen, onderdeel van onze MVO voorwaarden, is door 81% ondertekend. Met de overige leveranciers zijn we in gesprek over hoe doelstellingen gehaald kunnen worden. Streven is dat in 2023 al onze leveranciers onze MVO voorwaarden hebben ondertekend. Alle inkopers en assortimentsmanagers van Jumbo krijgen elk jaar een (opfris)training over verantwoorde inkoop en risico’s voor mens, dier en milieu in de verschillende productieketens.

We werken aan de uitbreiding en verdieping van ons mensenrechtenbeleid. De uitbreiding richt zich op de thema’s dierenwelzijn en milieu met specifieke indicatoren en doelstellingen. Volgend jaar zullen we ons focussen op een herijking van onze risicoanalyse en voeren we ook speciale acties voor productgroepen die in deze categorie vallen, denk bijvoorbeeld aan rijst of cashew. Voor meer informatie verwijzen we naar ons due dilligence rapport. Daarnaast hebben we extra aandacht gegeven aan kleinere landbouwbedrijven (small holder farming) en vrouwenrechten. Voor dit laatste thema hebben we onder meer de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid verder in kaart gebracht. Het doel dat we voor ogen hebben, is te komen tot een aanpak voor een inclusieve economie en duurzame toekomst voor vrouwen en kleine landbouwbedrijven in onze voedselvoorzieningsketens.

Dierenwelzijn

We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad. Daarom investeren we in goede leefomstandigheden voor deze dieren. Zo brengen we de standaard voor dierenwelzijn omhoog en zorgen we ervoor dat de basis op orde is door bewust te kiezen voor keurmerken en certificeringen. In 2025 moeten alle dierlijke producten van het Jumbo Huismerk voldoen aan een keurmerk of certificering ten aanzien van dierenwelzijn.

Sinds 2022 voldoet een groter deel van het Jumbo Huismerk zuivelassortiment aan de vereisten van het 1 ster Beter Leven keurmerk. De gecertificeerde producten zijn voorzien van een nieuwe verpakking, waardoor klanten eenvoudiger een bewuste keuze kunnen maken voor lekkere, verantwoorde zuivel van Nederlandse boeren. Door samen te werken met een vaste groep Nederlandse melkveehouders weten we exact waar de zuivel vandaan komt.

Al het verse kippenvlees in het Jumbo schap is sinds het najaar van 2022 voorzien van 1 ster Beter Leven keurmerk. Het kippenvlees is afkomstig van 120 Nederlandse pluimveehouders met wie Jumbo een langdurige samenwerking is aangegaan. De overstap naar 1 ster Beter leven kip stond aanvankelijk gepland voor 2023. Maar de voorbereidingen op deze overgang verliepen dermate voortvarend, dat we de introductie van het nieuwe aanbod konden vervroegen.

Door de uitbraak van het vogelgriepvirus was het aanbod vrije-uitloopeieren gedurende 2022 beperkt. Door de landelijke ophokplicht mochten de kippen immers niet naar buiten, waardoor de eieren van vrije-uitloopkippen op een gegeven moment als scharreleieren met het 1 ster Beter Leven keurmerk werden verkocht. De pluimveehouders die deze eieren leverden aan Jumbo, kregen in dat geval alsnog de hogere contractprijs die gold voor vrije-uitloopeieren.

We hebben in 2022 de jaarlijkse Beter Leven Week van de Dierenbescherming aangegrepen om diervriendelijkere producten de aandacht te geven die ze verdienen. Diverse soorten vlees, eieren, zuivel en sommige kant-en-klaar maaltijden met keurmerk hebben we extra in de spotlights gezet.

Minder verspillen

Bij Jumbo zien we het als onze verantwoordelijkheid om de negatieve effecten op milieu en klimaat terug te dringen. We werken aan een klimaatbewuste en toekomstbestendige organisatie bij de productie van ons aanbod, in onze winkels en distributiecentra, en op de weg.

Verpakkingen en afval

We spannen ons in om de impact van (product)verpakkingen op het milieu verder omlaag te brengen en het afval zoveel mogelijk als grondstof te hergebruiken. We hebben ons als doel gesteld in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal te gebruiken ten opzichte van 2020. Deze doelstelling is in lijn met het brancheplan ‘Verduurzamen Verpakkingen’ en de afspraken binnen Plastic Pact NL. Naast het verminderen van verpakkingen werken we ook aan het vergroten van de recyclebaarheid ervan. In 2022 was 65% van onze huismerkverpakkingen recyclebaar. Daarnaast zetten we actief in op herbruikbare verpakkingen.

Met onder meer publiekscampagnes hebben we onze klanten ook in 2022 nadrukkelijk gewezen op het statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes dat in 2021 is ingevoerd. Op eigen initiatief zijn we ook begonnen met het heffen van statiegeld op plastic flessen voor verse sappen en smoothies, zowel in de Jumbo winkels als in de La Place restaurants. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor het invoeren van statiegeld op blik en de richtlijn Single Use Plastic (SUP). Met deze laatste maatregel werken we toe naar toekomstige ontmoedigingsmaatregelen op voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. De richtlijn SUP heeft veel impact op Jumbo. Zo gaan we onder meer de prijs van bepaalde verpakkingen apart vermelden op de kassabon. Ook zullen we een extra afdracht doen aan het Afvalfonds voor het opruimen van deze verpakkingen. Verder gaan we herbruikbare alternatieven aanbieden of klanten de mogelijkheid geven hun eigen verpakkingen mee te nemen voor ter plekke bereide voedselwaren.

Onze inspanningen om de hoeveelheid verpakking omlaag te brengen, hebben in 2022 onder meer geleid tot nieuwe, duurzamere verpakkingen voor Jumbo snacktomaten, -komkommers en -paprika’s. Hiermee besparen we zo’n 120.000 kilo plastic per jaar, een vermindering van 45%. Samen met Coca-Cola, Vrumona en branchegenoten hebben we besloten te stoppen met de plastic handgrepen op multiverpakkingen frisdrank. Los van de gerealiseerde besparing, zorgt dit ook voor een betere recyclebaarheid van het overige plastic.

Onze samenwerking met PeelPioneers, een innovatief bedrijf dat zich richt op hergebruik van sinaasappelschillen die overblijven bij versgeperste sappen, is opnieuw uitgebreid. Nadat de schillen eerder al werden verwerkt in schoonmaakmiddelen van het Jumbo Huismerk en sinaasappel-chocolademuffins uit onze eigen bakkerij, zijn ze nu ook geschikt gemaakt voor toepassing in Lowlander 0.0% witbier.

Voedselverspilling

Het is onze doelstelling om in 2030 de helft minder voedsel te verspillen in vergelijking tot 2015. Dat begint met het kritisch kijken naar onze eigen bedrijfsprocessen. De insteek is steeds om de derving van producten in onze winkels en distributiecentra zo laag mogelijk te houden door slim in te kopen en efficiënt te vervoeren.

Producten die onverkocht blijven, vinden hun weg naar één van de voedselbanken waarmee we samenwerken. Afgelopen jaar hebben we de keten tussen Voedselbanken Nederland en onze distributiecentra verder geoptimaliseerd. Dat heeft onder meer geleid tot een betere organisatie van opslag en transport. Stromen van onze distributiecentra leveren we rechtstreeks af bij regionale inzamelingspunten van de voedselbanken. In 2022 zijn ook onze hubs voor thuisbezorging gaan leveren aan de voedselbanken.

Klanten kunnen in Jumbo winkels met korting producten kopen waarvan de houdbaarheid beperkt is. In 2022 hebben we 26 miljoen producten verkocht in het speciale Samen Minder Verspillen-schap. Tijdens de jaarlijkse Verspillingsvrije Week ondersteunen we onze klanten met praktische tips voor het gebruik van onbenutte voedingsproducten. Ook hebben we een speciaal receptenboekje van de stichting Samen tegen Voedselverspilling verspreid onder de onlineklanten van Jumbo. Ook gaan we, na een geslaagde pilot in 2022, komend jaar ‘brood van gisteren’ aanbieden tegen sterk gereduceerde prijzen.

Energie en emissies

Bij Jumbo investeren we in de verduurzaming van onze winkels, distributiecentra, kantoren en restaurants. Dat doen we door vaker te kiezen voor hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk terug te dringen. Onze gebouwen moeten in 2030 CO2-neutraal zijn.

In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het Science-Based Target initiatief (SBTi). Dit verplicht ons om binnen twee jaar met een heldere doelstelling te komen ten aanzien van het terugdringen van emissies, en wel zodanig dat we voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het Parijsakkoord. Het gaat hier om zogeheten scope 1, 2 en 3 emissies, directe en indirecte uitstoot van CO2 door eigen bronnen en bedrijfsactiviteiten. Gedurende 2022 hebben we de beschikbaarheid van data in kaart gebracht. Met behulp van deze gegevens bepalen we in 2023 samen met het SBTi onze concrete doelstelling voor de komende jaren, inclusief uitgewerkte plannen om de uitstoot te verminderen.

In onze winkels werken we elke dag aan een efficiënter energieverbruik. Hiervoor hebben we een nieuw systeem voor energiemanagement geïntroduceerd waarmee we het verbruik frequenter kunnen monitoren en indien nodig bijsturen. Eind 2022 waren 251 winkels in Nederland van het gas af. In België geldt dat voor alle Jumbo winkels. Daarnaast slagen we erin ons transport steeds efficiënter en minder milieubelastend te organiseren. We nemen ook deel aan verschillende coalities om overstap op waterstof te onderzoeken. In 2022 zijn we van start gegaan met het plaatsen van snellaadpalen voor elektrische auto’s bij Jumbo winkels in Nederland en België. Eind 2022 zijn in samenwerking 150 oplaadpunten in ontwikkeling.

We streven ernaar om samen met onze partners de gehele keten op klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze in te richten. Zo zijn we in 2022 met uienleverancier Wiskerke Onions gestart met een project dat aandacht voor landschap en milieu combineert met het benutten van alternatieve energiebronnen. In een gebied van 20 hectare in de nabijheid van de verwerkingsfaciliteiten van Wiskerke plaatsen we 45.000 zonnepanelen, waardoor de bedrijfsvoering van Wiskerke volledig energieneutraal wordt. De resterende energie gaat naar lokale winkels en het water in dit gebied wordt opgevangen ten behoeve van de ui- en aardappelvelden in de regio. Het totale aantal zonnepanelen op de daken van onze kantoren, winkels en distributiecentra is in 2022 gegroeid tot ruim 62.000. Hiermee kunnen ongeveer 7500 huishoudens voorzien worden van stroom.

In het recente verleden zijn verschillende bedrijfspanden van Jumbo onderscheiden met het hoogste BREEAM certificaat voor duurzaam bouwen. Ons Centraal Distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein is als meest duurzaam ontworpen pand ter wereld gehonoreerd met een speciale BREEAM design award. Ook de huidige uitbreiding van dit complex met onder meer een gemechaniseerd CDC voor verse producten is ontworpen volgens de strengste BREEAM richtlijnen.


Dilemma: gezonde, duurzame voeding zonder belerend te zijn

Om Jumbo klanten de grootste keuze te kunnen bieden, voeren we het grootste assortiment. Maar wél een assortiment dat met de tijd meegaat. De vraag naar bewustere, gezondere en duurzame voeding tegen een betaalbare prijs blijft immers toenemen. Die klantvraag is rechtstreeks terug te zien in het aanbod in de winkel, in de wijze waarop we bestaande producten (door)ontwikkelen en nieuwe producten introduceren. Maar we houden er niet van om klanten een andere leefstijl ‘op te dringen’ en daarmee minder gezonde producten in de ban te doen.

We geloven in stapsgewijze verduurzaming. Zo is vanaf september al het verse kippenvlees bij Jumbo voorzien van minimaal het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Verse kip met het 1 ster Beter Leven keurmerk is afkomstig van circa 120 Nederlandse pluimveehouders, met wie Jumbo een langdurige samenwerking is aangegaan. De kip is in het schap dan ook te herkennen aan het ‘van Dichtbij’ logo op de verpakking. De overstap op diervriendelijker geproduceerde verse kip met het 1 ster Beter Leven keurmerk stond aanvankelijk gepland voor 2023. De voorbereidingen op de overgang verliepen echter dermate voortvarend, dat we de introductie van het nieuwe aanbod konden vervroegen. De overgang naar 1 ster Beter Leven kip is een belangrijke stap in de verdere verbetering van de leefomstandigheden van kippen en volgt logisch op de Nieuwe Standaard Kip (NSK) waarmee Jumbo in 2014 een nieuwe standaard zette op het gebied van dierenwelzijn van kippen.

Ook als het gaat om het gezonder maken van voeding, geloven we in deze stapsgewijze aanpak. In onze huismerkproducten brengen we de gehaltes zout, suiker en onverzadigde vetten geleidelijk terug, zodat het nauwelijks ten koste gaat van de smaak. Daarnaast zetten we in op het informeren en inspireren van klanten, bijvoorbeeld met productwijzers en lekkere recepten, en afgelopen jaar met adviezen over slimme productwissels waarmee je een gerecht ‘een tikkie gezonder’ kunt maken. Niet belerend, wél inspirerend.

We vinden dat gezonde, duurzamere voeding ook betaalbaar moet zijn. Van ons actieaanbod bestaat ongeveer de helft uit versassortiment, waarvan een groot deel in de categorie groente en fruit van Nederlandse bodem valt. Groente en fruit maken sowieso heel het jaar door deel uit van ons extra scherp geprijsde Kies & Mix aanbod. Vergeleken met andere proteïne groepen als vlees, kip en vis zijn de grondstoffen op Jumbo huismerk vleesvervangers slechts beperkt gestegen. Hierdoor zijn deze nu veelal goedkoper dan hun dierlijke tegenhanger. We hebben er een goede gewoonte van gemaakt om acties van minder gezonde producten, cola bijvoorbeeld, altijd te combineren met gezondere alternatieven. Uiteindelijk laten we de keuze aan de klant en zorgen wij ervoor dat er volop keuze is.