Voorwoord

Dit jaarverslag leiden we op een wat andere wijze dan gebruikelijk in. Het boekjaar waarover we verslag doen, kende immers voor Jumbo een aantal ingrijpende gebeurtenissen. Daar willen we eerst bij stilstaan. 

Overlijden "Meneer Karel"

Op 15 december 2022 overleed Jumbo grondlegger en president-commissaris Karel van Eerd op 84-jarige leeftijd. Voor iedereen die bij Jumbo betrokken is, geldt dit als een groot verlies. “Meneer Karel” heeft zeer veel voor ons bedrijf betekend. Hij heeft Jumbo gebracht tot waar we vandaag de dag staan. Ondanks dat hij al geruime tijd ziek was, bleef hij tot op het laatste moment nauw bij Jumbo betrokken als president-commissaris. Iedereen binnen ons familiebedrijf is hem hier enorm dankbaar voor. We zijn ervan overtuigd dat zijn unieke visie op retail altijd zal blijven doorklinken binnen Jumbo. Vol overtuiging en geheel in zijn geest en volgens zijn visie gaan we verder op de door hem en de familie Van Eerd ingeslagen weg.

Onderzoek Openbaar Ministerie

Ook hebben de gebeurtenissen met betrekking tot onze algemeen directeur en medeaandeelhouder Frits van Eerd veel impact op onze organisatie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) kwam voor Jumbo als donderslag bij heldere hemel. Hoewel het onderzoek van het OM zich niet op Jumbo richt, heeft Allen & Overy (A&O) in opdracht van de Raad van Commissarissen in het najaar van 2022 KPMG gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de sponsoractiviteiten in de motorsport en een deel van de autosport. Uit dit onderzoek, dat begin 2023 is afgerond, zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten naar voren gekomen. Door A&O en KPMG zijn wel een aantal kwetsbaarheden vastgesteld die aanknopingspunten vormen voor het verder aanscherpen van interne processen en procedures rondom sponsoring en het verder verstevigen van de governance, passende bij de huidige omvang van Jumbo en haar maatschappelijke rol. Los van het onderzoek en de uitkomsten hiervan, hebben we ook besloten de sponsoring van de motorsport en een deel van de autosport te stoppen.

Aangepaste aansturing

Als gevolg van de (tijdelijke) stap terug uit de Jumbo directie door algemeen directeur Frits van Eerd hebben we enkele aanpassingen gedaan in de aansturing van de onderneming. Ton van Veen geeft als gedelegeerd commissaris vanaf begin oktober leiding aan het directieteam van Jumbo. Colette Cloosterman-van Eerd vervult als gedelegeerd commissaris de verbindende rol tussen de organisatie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de familie. Tevens heeft zij de rol van vicevoorzitter van de RvC (tijdelijk) overgenomen van Ton van Veen. Sinds het overlijden van Karel van Eerd in december 2022 neemt zij zodoende de rol van voorzitter waar.

Verantwoordelijkheid

Als tweede supermarktketen van het land is onze verantwoordelijkheid afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. We beseffen dat dit een nog grotere mate van maatschappelijk bewustzijn vereist. Dat geldt ook voor de noodzaak om zo transparant mogelijk te zijn over onze bedrijfsvoering en de keuzes die we maken. Ook als die keuzes niet goed doordacht zijn geweest, zoals met de verkeerd uitgepakte televisiecommercial rond het WK voetbal in Qatar. Fouten maken is menselijk, maar we realiseren ons goed dat we hiermee onbedoeld mogelijk mensen gekwetst hebben. Enkel excuses zijn daarom op zijn plaats. Wij hebben direct passende maatregelen genomen om de kans op herhaling van dit soort zaken zo klein mogelijk te maken.

IJzersterk fundament

Juist in deze onstuimige periode hebben we er baat bij dat Jumbo is gebouwd op een ijzersterk fundament. Daardoor zijn we in staat om met al onze collega’s en zelfstandig ondernemers op koersvaste wijze te blijven bouwen aan een gezonde toekomst. We willen altijd een stap extra zetten voor de klant en onze omgeving, dat blijft onze belangrijkste drijfveer. Elke dag opnieuw werken we daaraan met alle Jumbo collega’s. We zijn hen dan ook extra dankbaar voor hun bijdrage in dit bewogen jaar.

Veghel, 28 februari 2023

Directie Koninklijke Jumbo Food Groep