Significante transacties

In het boekjaar 2022 hebben zich geen significante transacties voorgedaan die een materieel effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening.