1. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place en bestaat uit:

 

2022

2021

Jumbo eigen winkels (inclusief online) Nederland

3.809.315

3.749.266

Jumbo distributiecentra aan derden

4.186.475

3.988.276

Jumbo eigen winkels België

159.923

95.737

La Place restaurants

12.781

7.408

 

8.168.494

7.840.687

De omzet die is gerealiseerd via distributiecentra aan derden betreft met name leveringen aan franchisenemers.

Schattingen en oordelen

Jumbo houdt verschillende spaaracties, waaronder Jumbo Extra’s, waar consumenten punten sparen die in de toekomst kunnen worden ingewisseld voor korting op producten of gratis producten. Er wordt een beste inschatting gemaakt hoeveel van de uitgegeven punten door de consument worden ingeleverd en wat de verwachte inwisselmix zal zijn. Ten tijde van de initiële aankoop wordt omzet uitgesteld, tot het moment dat consumenten de punten inwisselen voor korting of gratis producten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten, inclusief horeca, aan consumenten en de detailhandel, onder aftrek van kortingen en exclusief de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten worden verwerkt op basis van een vijfstappenmodel. Opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten worden verwerkt tegen de vergoeding waarop Jumbo verwacht recht te hebben.

De netto-omzet inzake leveringen aan consumenten wordt verantwoord wanneer aan de prestatieverplichting is voldaan en de beschikkingsmacht is overgedragen aan de consument. Voor de producten die in de winkel worden verkocht wordt de opbrengst verantwoord bij afrekening door de consumenten aan de kassa. De netto-omzet inzake leveringen aan franchisenemers en derden wordt verantwoord bij levering uit de distributiecentra of bij levering vanuit leveranciers. Opbrengsten van diensten worden verantwoord naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder het klantenprogramma Jumbo Extra’s sparen consumenten punten die in de toekomst kunnen worden ingewisseld voor korting op producten of gratis producten. Deze punten worden uitgegeven wanneer de consument producten koopt en vormen een afzonderlijke prestatieverplichting die een wezenlijk recht geeft op toekomstige korting of gratis producten. De totale transactieprijs wordt toegewezen aan de Jumbo Extra’s punten en de verkochte producten op basis van hun relatieve stand-alone verkoopprijzen. Opbrengsten worden verantwoord als de punten worden ingewisseld door de consument.