5. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit (zie noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening):

 

2022

2021

Langlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

249.123

148.826

Schuldschein

199.451

199.303

 

448.574

348.129

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

75.000

100.000

 

75.000

100.000