1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen bestaat uit:

 

2022

2021

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

-

-6.262

Overige resultaten na belasting

7.941

3.948

 

7.941

-2.314

Overige resultaten na belasting bevat een opbrengst van € 6.204 (2021: € 303) met betrekking tot reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten als gevolg van de gestegen rente.