2022

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

2022

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

2022

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

2022

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

De directie is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

2022

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.