1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2018 is als volgt:

  1. Goodwill

  2. Merknamen

  3. Vestigingspunten

  4. Zelfontwikkelde software

  5. Overige

 

1

2

3

4

5

Totaal 2018

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

647.051

32.059

939.249

126.531

59.121

1.804.011

Cumulatieve amortisaties

-

-

-345.334

-45.768

-36.488

-427.590

Boekwaarde begin boekjaar

647.051

32.059

593.915

80.763

22.633

1.376.421

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

15.318

49.583

3.114

68.015

Verwervingen via bedrijfscombinaties

103.201

240

148.519

-

-

251.960

Vervreemdingen

-

-

-655

-

-

-655

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa

-

-

-5.669

-

-

-5.669

Amortisaties

-

-

-49.802

-21.295

-7.504

-78.601

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-9.229

-

-

-9.229

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

2.880

-

-

2.880

 

103.201

240

101.362

28.288

-4.390

228.701

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

750.252

32.299

1.094.093

176.114

60.177

2.112.935

Cumulatieve amortisaties

-

-

-398.816

-67.063

-41.934

-507.813

Boekwaarde einde boekjaar

750.252

32.299

695.277

109.051

18.243

1.605.122

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2017 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal 2017

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

640.979

32.059

905.429

94.063

55.223

1.727.753

Cumulatieve amortisaties

-

-

-280.534

-28.620

-27.929

-337.083

Boekwaarde begin boekjaar

640.979

32.059

624.895

65.443

27.294

1.390.670

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

5.180

32.896

4.071

42.147

Verwervingen via bedrijfscombinaties

6.072

-

13.765

-

-

19.837

Vervreemdingen

-

-

-435

-

-

-435

Overboekingen van materiële vaste activa

-

-

-

-

38

38

Amortisaties

-

-

-44.997

-16.983

-8.770

-70.750

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-9.786

-593

-

-10.379

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

5.293

-

-

5.293

 

6.072

-

-30.980

15.320

-4.661

-14.249

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

647.051

32.059

939.249

126.531

59.121

1.804.011

Cumulatieve amortisaties

-

-

-345.334

-45.768

-36.488

-427.590

Boekwaarde einde boekjaar

647.051

32.059

593.915

80.763

22.633

1.376.421

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 21.

Goodwill

De goodwill is gevormd als gevolg van de verwerving van Super de Boer, C1000, AC restaurants en EMTÉ. De goodwill bestaat voornamelijk uit voordelen op de inkoopmarkt door volumevoordelen en daardoor betere marges en verwachte synergievoordelen mede op het gebied van een betere landelijke dekking en daardoor lagere kosten per eenheid.

Merknamen

Onder merknamen zijn de merknamen La Place en EMTÉ verantwoord, verkregen bij de acquisities van La Place en EMTÉ.