Verdergaande groei online

Jumbo verwacht dat het aantal huishoudens en bedrijven dat boodschappen bestelt via Jumbo.com en de Jumbo app in 2019 wederom sterk groeit. Als gevolg hiervan stijgt ook het online aandeel van de totale omzet verder. Om te kunnen voorzien in de verder groeiende vraag test Jumbo een nieuwe, efficiëntere manier van thuisbezorging. Levering aan huis vindt dan niet langer plaats via de winkels maar vanuit een zogeheten hub. Met dit systeem verwacht Jumbo sneller te groeien en meer klanten in Nederland te bereiken. Bovendien bieden deze hubs een betere toegang tot de grote steden, waar de vraag naar thuisbezorging het grootst is. Eind 2018 is Jumbo begonnen met een testhub in de regio Den Bosch. In 2019 komen er in elk geval nieuwe testhubs bij in Amsterdam en Middelburg.

Ook in de reguliere distributiecentra van Jumbo vinden in 2019 diverse investeringen plaats teneinde het toenemende volume beter te kunnen verwerken. Bouwkundige aanpassingen en verbeterde planningssoftware moeten bijdragen aan stiptere leveringen en een betere verdeling van de vrachtwagens die af- en aanrijden bij de DC’s. De bouw van het gemechaniseerde landelijke distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein, waarvoor op 1 oktober 2018 symbolisch de eerste paal werd geslagen, wordt in 2019 volop voortgezet. Naar verwachting is deze nieuwe locatie eind 2020 volledig operationeel.