Service voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Bij Jumbo houden we al die veranderingen scherp in de gaten. We vragen ons continu af wat het betekent voor onze service aan de klant. Daarmee hebben we ons altijd kunnen onderscheiden. Persoonlijk contact is en blijft de belangrijkste maatstaf, maar we beseffen dat de wijze waarop dit contact plaatsvindt eveneens verandert. Klanten zijn steeds vaker online en meer en meer onderweg. Bovendien verlangen zij in hun vraag naar service een grotere mate van personalisatie.

Bij Jumbo verwachten we dat de supermarkt van de toekomst veel meer een dienstverlenende functie gaat vervullen en niet louter een plek is om boodschappen te doen. We investeren niet alleen in een menselijke service, maar ook in het verder opbouwen van een digitale relatie met de klant op basis van de beschikbare data. Het succes van online bestellen ligt hieraan ten grondslag, met tal van nieuwe mogelijkheden voor beleving, inspiratie en voorlichting.