Vooruitblik 2021

In het gedenkwaardige jaar 2020 hebben we ons met man en macht ingespannen om de essentiële functie van ons familiebedrijf na te leven. We erkennen dat we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die het belang van extra omzet overstijgt. Ook in ons jubileumjaar 2021 zal dit besef de boventoon voeren. Daarnaast houden we onverminderd vast aan onze ambitie om steeds weer een extra stap te zetten voor onze klanten. We vinden dat boodschappen doen leuk moet zijn én blijven. Bij alle nieuwe initiatieven die we ontplooien vragen we ons af hoe de klant er beter van wordt. Met deze inzet willen we ons honderdjarige bestaan kracht bijzetten en het omzetdoel van 10 miljard euro realiseren.

Geleidelijke normalisering

De coronapandemie heeft veel persoonlijk leed en maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt. In vrijwel alle aspecten van onze bedrijfsvoering hebben we te maken met de gevolgen hiervan. We blijven hier met onze organisatie zo goed mogelijk op inspelen. We gaan ervan uit dat de extra maatregelen in 2021 nog enige tijd zullen voortduren. Hoewel het verdere beloop van de pandemie lastig te voorspellen is, rekenen we op een geleidelijke normalisering van het dagelijkse leven.   

Winkelopeningen

In 2021 vervolgen we het ingeslagen pad van grootschalige winkelvernieuwingen waarmee we kunnen inspelen op de veranderende klantwensen. Nieuwe winkelopeningen zijn met name gepland op gewilde stadslocaties en in België. Voor zes locaties op NS stations ontwikkelen Jumbo en HEMA een gezamenlijk winkelconcept, waarvoor Jumbo het foodaanbod voor haar rekening neemt. Dit initiatief zal in de loop van 2021 zijn beslag krijgen. Inmiddels beschikt bijna de helft van de Jumbo winkels over een ruim gesorteerd schap met huishoudelijke artikelen van HEMA. We blijven dit aanbod ook uitbreiden naar onze overige winkels. De entree van Jumbo in 2019 op de Belgische markt werpt steeds meer vruchten af. Klanten omhelzen de Jumbo formule, met als gevolg dat de resultaten boven verwachting blijven. Voor 2021 gaan we uit van circa tien nieuw te openen supermarkten in België, waarmee het totaal de twintig nadert. Daarnaast houden we vast aan de verwachting dat in België op termijn ruimte is voor zo’n honderd Jumbo winkels.

Gezonde levensstijl

De veranderende consumptiepatronen als gevolg van de coronapandemie zijn goed merkbaar in onze winkels. De vraag naar gezond en lekker eten is sterk toegenomen, net zoals de belangstelling voor een actieve levensstijl. Ook stellen klanten steeds meer prijs op gemak en service. Bij Jumbo bereiden we ons al langer voor op deze verschuivingen, onder meer met een groeiend aanbod lekkere, gezonde en hoogwaardige producten en meer nadruk op versbereide maaltijden. De innovaties van ons eigen Jumbo Foodcollege zorgen voor een constante stroom productvernieuwingen. Hier gaan we in 2021 onverminderd mee door. Ook hebben we weer hoge verwachtingen van de prestaties die Team Jumbo-Visma in petto heeft. De successen van deze topsporters dragen ertoe bij dat klanten gestimuleerd worden tot een gezondere levensstijl. Als eerste gebruikers van de Jumbo Foodcoach app hebben zij het gemak ervaren van geoptimaliseerd voedingsadvies in relatie tot beweging en sport. Jumbo maakt dit innovatieve digitale hulpmiddel in 2021 breder beschikbaar voor amateursporters en andere geïnteresseerden.     

Capaciteitsuitbreiding online

Als gevolg van de coronapandemie en de extra drukte die dat in onze winkels veroorzaakte, weken veel klanten uit naar Jumbo.com; zo maakten zij kennis met de voordelen van thuisbezorging. Dit bracht ook de noodzaak met zich mee om de onlinecapaciteit verder uit te breiden. Bij Jumbo beantwoorden we deze sterk toegenomen vraag met de opening in 2021 van maar liefst tien nieuwe bezorghubs. Begin 2021 openden we ons derde E-fulfilment Center (EFC) in Bleiswijk. Ook dit logistieke centrum voor de afhandeling van weborders draagt bij aan de benodigde extra capaciteit. Het pand in Bleiswijk heeft het hoogste BREEAM certificaat voor duurzaam bouwen ontvangen. Eerder wist ook het nieuwe gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum (NDC) van Jumbo te Nieuwegein deze onderscheiding te bemachtigen. Het complex, dat sinds eind 2020 volledig operationeel, ziet in 2021 een verdere uitbreiding tegemoet. Voor 2023 staat op hetzelfde terrein de opening gepland van een gemechaniseerd NDC voor een deel van de versproducten.

La Place

Onze foodserviceformule La Place bereidt zich met een reeks vernieuwingen en verbeteringen voor om sterker uit de coronacrisis te komen. Het nieuwe restaurantconcept ‘All day good food fast’ is gebouwd op snelle service en gemak, en een verrassend aanbod van lekker, gezond en vers eten in een zintuigprikkelende presentatie. Met de nieuwe samenwerkingspartner Vermaat Groep gaat La Place dit concept verder ontwikkelen. Horeca- en cateringspecialist Vermaat neemt ook de exploitatie van 44 reguliere La Place restaurants over. Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk en zal zich in 2021 richten op de uitbreidingsplannen van de La Place Express gemaksformule en de introductie van nieuwe La Place producten in de Jumbo winkels.

Klaar voor de toekomst

Jumbo wil zo relevant mogelijk blijven voor haar klanten en zicht houden op de veranderingen in de wereld. Het adagium ‘Licence to grow vertaalt zich voor Jumbo in het werken aan een wendbare organisatie, investeren in nieuwe competenties en het aanwezige potentieel maximaal benutten. Deze taken liggen  ten grondslag aan de aangepaste organisatiestructuur die per 7 september op het hoofdkantoor van Jumbo te Veghel van kracht is. De aanpassingen zijn tevens ingegeven door de noodzaak om adequaat in te spellen op de snelle groei die Jumbo doormaakt en het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit die deze groei met zich meebrengt. In 2021 vindt een verdere optimalisering plaats, met als oogmerk de gehele organisatie volledig in dienst te stellen van de klanten.  

Belangen in balans

Verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering en het assortiment zal ook in 2021 de agenda van Jumbo blijven bepalen. Het overkoepelende doel is het in balans brengen van de belangen voor mens, dier en milieu. Jumbo verwacht op een groot aantal terreinen vooruitgang te kunnen boeken. Te denken valt aan het verder verminderen van voedselverspilling, afval en verpakkingen, een ruimere beschikbaarheid van betaalbare gezonde producten, het stimuleren van een gezonde leefstijl, bevordering van eerlijke en duurzame voedselketens, goed werkgeverschap, en een plezierige en veilige werkplek. Stuk voor stuk zijn dit thema’s waar zowel Jumbo als haar stakeholders waarde aan hechten.  We blijven intensief in contact met uiteenlopende stakeholdergroepen, variërend van klanten en maatschappelijke organisaties tot medewerkers en leveranciers. Het delen van kennis en inzichten geldt daarbij als hoogste prioriteit.   

Met vertrouwen

Jumbo ziet het jubileumjaar 2021 met vertrouwen tegemoet. We realiseren ons goed dat de coronapandemie ook dit jaar nog haar sporen zal nalaten. Samen met alle medewerkers, ondernemers, leveranciers en overige partners blijven we ons inzetten om binnen de huidige beperkingen onze ambitie om de leukste boodschap te bieden zoveel en zo goed mogelijk in praktijk te brengen.