Terug

DE SPILFUNCTIE VAN DE JUMBO WINKEL

BETROKKEN BIJ DE BUURT

Bospolder-Tussendijken is een dynamische, diverse wijk in Rotterdam, waar 14.000 mensen op één vierkante kilometer samenleven. In de Jumbo winkel aan de Schiedamseweg is service met een glimlach een vanzelfsprekendheid. Van onderbezetting vanwege personeelstekort is geen sprake. De kracht van de buurt schuilt in betrokkenheid en sociale verbinding, weten stadsmarinier Danielle van den Heuvel en Jumbo filiaalmanager Dirck Slabbekoorn.

Danielle van de Heuvel: “Voor veel mensen uit deze wijk is de energiecrisis niets nieuws. Ze leven al jaren in tochtige woningen met ouderwetse gashaarden en zijn daardoor gewend geraakt aan kou. Maar er is ook een geweldige hoeveelheid veerkracht in deze wijk, een grote mate van saamhorigheid waaruit prachtige initiatieven ontstaan. Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het isoleren van de woningen en andere energiebesparende maatregelen. Bij zoveel daadkracht kon Havensteder, de grootste verhuurder van sociale woningen in de wijk, niet achterblijven. Vijf flatgebouwen van net na de oorlog zijn nu als eerste helemaal van het gas af.”

Dirck Slabbekoorn: “Als filiaalmanager zie ik het nadrukkelijk als mijn taak om in verbinding te staan met de buurt. Natuurlijk willen we omzet draaien, maar dat is niet alleen een kwestie van geld uit de markt halen. Ik noem het investeren aan de voorkant. Als je dat op een verbindende manier doet, dan zorgt de buurt aan de achterkant voor je. Dat werd goed duidelijk in het begin van de coronatijd. Er was paniek, in de winkel hadden we met veel uitval te maken. Mensen uit de wijk kwamen direct hulp aanbieden, met vakkenvullen, schoonmaak, het bezorgen van boodschappen. We waren niet alleen de supermarkt met de gele letters, maar hadden echt een plekje in het hart van de buurtbewoners veroverd.”

Vijf jaar werkte Danielle van den Heuvel in Tussendijken-Bospolder als stadsmarinier, een functie die in het leven was geroepen door het stadsbestuur. Haar taakomschrijving in het gebied met ‘een van de armste postcodes’ van het land was simpel: verbeter de openbare orde en veiligheid, los de problemen op, maar wel in samenwerking met de bewoners en andere betrokkenen. In die hoedanigheid kwam ze Dirck Slabbekoorn tegen, die als filiaalmanager regelmatig te maken had met een gebrek aan politie-inzet bij winkeldiefstal. Uit die eerste kennismaking is een nauwe samenwerking ontstaan.

Danielle:

“De wereld wordt een stuk groter als je midden in de samenleving staat”

Danielle: “Ook toen al was de politie onderbezet. Ik zei daarom tegen Dirck: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we minder winkeldieven hebben in de wijk? Wat kun jij doen?’ Ik had al snel geleerd dat je als stadsmarinier alle netwerken moet benutten, door de samenwerking te zoeken, met scholen, ondernemers, kerken en moskeeën, het vastgoedbedrijf, én vooral de bewoners zelf. Er ontstonden mooie initiatieven, bijvoorbeeld met betrokken moeders rondom de Valentijnschool. Verschillende moeders uit die groep werken nu vast in de winkel van Dirck.”

Dirck: “Toen zij bij Jumbo kwamen werken, was ik al bezig met een systeem van ‘Open Hiring’. Bij Jumbo kunnen filiaalmanager en ondernemers kiezen voor deze manier van werven, als dit bij de winkel en de omgeving past, zoals bij ons het geval is. We willen niet meer kiezen tussen mensen. De eerste de beste die solliciteert en bij wil dragen aan de beste winkelervaring is welkom. Zoals deze ‘schoolmoeders’, die in eerste instantie zeiden dat ze niet durfden te solliciteren. Dat hoeft ook niet, zei ik, want je bent al aangenomen. Ze functioneren perfect, hun zelfvertrouwen is flink gegroeid, net zoals hun taalbeheersing. Ze halen erg veel voldoening uit het werk, en dat merk je direct in de winkel. ‘Service met een Glimlach’ is ze helemaal op het lijf geschreven. Het mooie is dat ik eigenlijk nooit een tekort aan collega’s heb. En dat straalt weer af op de service die we onze klanten geven.”

Danielle: “Wat we soms ‘kwetsbare schouders’ noemen, blijken in de praktijk vaak ‘sterke schouders’ te zijn. Deze mensen zijn gewend om te delen. Ze zijn betrokken bij vrijwilligersinitiatieven die alleen maar aan kracht winnen als andere partijen zich erbij aansluiten. Neem de voedselvoorziening, schoolontbijten voor de kinderen in de wijk, het uitdelen van kerstpakketten aan bewoners die bijna niets te makken hebben. De supermarkt heeft een spilfunctie hier in de wijk, net zoals de basisschool of de kerk. Zonder het bedrijfsleven lukt het niet om dit alles op touw te zetten. Ik zeg tegen de ondernemers dat lokale betrokkenheid het werk gewoon leuker maakt, dat de wereld een stuk groter wordt als je midden in de samenleving staat.”

Dirck:

“Als filiaalmanager sta ik continu in verbinding met mensen om mij heen”

Dirck: “Bewoners en ondernemers vinden elkaar steeds meer bij het ontplooien van dit soort sociale initiatieven. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er op verschillende scholen diepvriezers en koelkasten staan voor het schoolontbijt. Afgelopen jaren konden de voedselbanken de vraag niet aan; we hebben toen samen een alternatief opgezet. Meerdere keren per week krijgen we nu grote hoeveelheden producten die nog enkele dagen houdbaar zijn vanuit het Jumbo distributiecentrum in Bleiswijk. Het mag gewoon niet zo zijn dat mensen hongerlijden.”