957 zoekresultaten gevonden

2018

Investeringen

De investering in goodwill betreft met name de verwerving van EMTÉ in 2018 middels een aandelentransactie. De investeringen in vestigingspunten hebben ook met name betrekking op deze verwerving.

Lees meer ›Investeringen

2018

Resultaten

Bij een sterk gegroeid aantal winkels tot 674 (618 Jumbo winkels en 56 niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels) en een toename van het aantal restaurants tot 101, nam in 2018 de consumentenomzet ten opzichte van het boekjaar 2017 toe

Lees meer ›Resultaten

2018

Leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

G.F.T. van Eerd (51 jaar), CEO De heer G.F.T. van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Formule, Marketing, Buying & Merchandising, Sales & Operations, Corporate Communications & Sustainability, La Place, Jumbo België.

Lees meer ›Leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

2018

Corporate governance

Jumbo is een familiebedrijf dat waarde hecht aan een transparant bestuur van de onderneming. Zij neemt daarbij de belangen van alle stakeholders in overweging. Jumbo streeft ernaar een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen.

Lees meer ›Corporate governance

2018

Interne beheersing

Jumbo beschikt over verschillende instrumenten die zorgen voor een accurate en toereikende interne risicobeheersing. Jumbo ontwikkelt en actualiseert deze instrumenten voortdurend.

Lees meer ›Interne beheersing

2018

Risicogebieden

Jumbo heeft risicogebieden benoemd op het terrein van strategie, operatie, financiën en compliance. Op al deze gebieden zijn voorzieningen en maatregelen getroffen die de mogelijk nadelige effecten van de risico’s kunnen beperken.

Lees meer ›Risicogebieden

2018

Risico­management

Het succes van Jumbo is in sterke mate gebaseerd op het koesteren van de kernwaarden – Samen, Ondernemen, Winnen – de kwaliteit van de medewerkers en ondernemers, en de gemeenschappelijke kracht om kansen te signaleren en te benutten.

Lees meer ›Risico­management

2018

Stakeholders van Jumbo

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij haar klanten.

Lees meer ›Stakeholders van Jumbo

2018

Materialiteitsmatrix

Jumbo heeft in 2018 een uitgebreid stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van deze zogeheten materialiteitsanalyse kan Jumbo beter bepalen hoe zij haar maatschappelijke relevantie kan versterken.

Lees meer ›Materialiteitsmatrix

2018

In dialoog met stakeholders

Voor Jumbo als bedrijf dat midden in de samenleving staat, zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijke betrokkenheid van groot belang.

Lees meer ›In dialoog met stakeholders