Visie op MVO

Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staan we midden in de samenleving. We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen voor deze en volgende generaties. We geloven dat we de wereld alleen samen écht kunnen verbeteren. Beginnend door elke dag het beste uit ons zelf halen.

Geleid door onze duurzame principes doen we dat stap voor stap samen met al onze medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Onze aanpak

We voelen ons betrokken bij de
samenleving en zetten ons daar voor in

Als familiebedrijf zorgen wij voor onze naasten. Onze winkels en vestigingen staan midden in de samenleving. Wij willen dan ook een rol vervullen in die samenleving, waar wij zelf ook onderdeel van zijn.

We brengen het beste in mensen naar boven

‘Elke dag beter’ is ons motto. Groei en ontwikkeling geeft energie en brengt ons als individu en als samenleving verder. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling van onze medewerkers, ondernemers en relaties.

We zitten er in voor de lange termijn

Als familiebedrijf kijken we niet alleen naar het succes van nu en morgen. We denken na over het belang van de generaties na ons. We kiezen ook eerder voor de beste dan voor de snelste oplossing.

We zijn eerlijk en open over wat we doen en vinden

We vinden het belangrijk eerlijk en helder te zijn over ons MVO beleid en de stappen die wij zetten om steeds duurzamer te worden. Ook onze mening, overwegingen en dilemma’s daarbij delen wij met de betrokkenen.

We behandelen mensen en dieren met respect

Het welzijn van mens en dier gaat ons aan het hart. Daar hebben we aandacht voor en daar investeren wij in. Naast leefomstandigheden spelen ook werkomstandigheden en betrouwbaar partnerschap een belangrijke rol. De combinatie daarvan en soms ook balans vraagt om een continue afweging.

We zijn zuinig op onze natuurlijke  rijkdommen, het milieu, en ieders gezondheid

Wij willen zuinig zijn, op elkaar en op de wereld om ons heen. In alles wat wij doen wegen we af of het anders kan; efficiënter, minder belastend en gezonder.

MVO thema's

Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan de verduurzaming van haar assortiment en bedrijfsvoering en volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kan het bedrijf goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema’s, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

Producten met zorg voor mens, dier en milieu

betaalbaar voor de klant en haalbaar voor de boer.

Gezonder eten en leven

lekker en gezond eten makkelijk bereikbaar voor iedereen.

Verminderen milieu-impact

van het verminderen van voedselverspilling en verpakkingen tot een duurzame bedrijfsvoering.

Leuke werkgever

met een uitdagende, prettige en gezonde werkomgeving.

Ondernemen in de samenleving

lokaal betrokken en onderdeel van de samenleving.