Leeftijdsopbouw

Definitie / scope

Het aantal medewerkers (headcount) die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. Dit aantal is exclusief het aantal medewerkers die in dienst zijn bij de franchisenemers.

Toelichting resultaten

De leeftijdscategorie < 25 jaar is met 4 procentpunten gedaald en de categorieën daarboven ieder met 1 procentpunt gestegen. Dit heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt, waarin veel concurrentie is om jonge hulpkrachten, die sneller voor een andere baan kiezen. Er treedt enige vergrijzing op (categorie > 55 jaar van 4% naar 5%), vooral in de winkels en distributiecentra / hubs.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot diversiteit en inclusie.