Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2023 in het kort

11,02 MLD

Consumentenomzet

>21%

Marktaandeel

725

Jumbo Supermarkten

8%

Groei omzet online

Onze strategie

Jumbo is actief in een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen bieden. In dit dynamische speelveld moeten we versneld en effectief inspelen op de aanhoudende veranderingen en onzekerheden. De wensen en behoeften van de klant zijn daarbij leidend. Het Meerjarenplan 2022 – 2025 van Jumbo is hier volledig omheen gebouwd. Om de strategische koers concreet te maken, leggen we de nadruk op vijf speerpunten.

Onze maatschappelijke thema’s