Jumbo maakt opnieuw sterke groei door

Jumbo zet in op verdere groei

Formule
Winkels
Online
Logistiek
La Place

De klant centraal

Wij willen verwachtingen overtreffen - iedere dag, overal en van elke klant.

Daarom bieden wij een formule die verder gaat. Het draait hierbij om de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs. Op al deze terreinen willen wij onze klant het beste bieden - gegarandeerd, zonder één compromis. Zo willen wij van Jumbo klanten échte Jumbo fans maken. Wij hebben de drive om elke dag het onmogelijke mogelijk te maken, vanuit de overtuiging dat het altijd beter, anders en goedkoper kan.

Lees meer »

Onze strategie

Jumbo Is actief In een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen bieden. In dit dynamische speelveld beschouwt Jumbo de klant en diens wensen en behoeften als allesbepalende factor. De meerjarenstrategie 2018 – 2022 van Jumbo Is hier volledig omheen gebouwd en kenmerkt zich door vier speerpunten:

Versterken van de formule

Versterken van de Jumbo formule,

zodat deze In de markt nóg meer onderscheidend vermogen heeft.

Verbetering uitvoering EDLC

Altijd en overal,

om daar te zijn waar de klant Is, en deze de mogelijkheid te geven via verschillende kanalen bij Jumbo boodschappen te doen.

service voor de toekomst

Service voor de toekomst,

waarbij persoonlijk contact als belangrijke maatstaf geldt, zowel fysiek als digitaal.

Professionalisering

Werken aan een ondernemende organisatie,

waarin medewerkers worden uitgedaagd om het elke dag beter te doen en om van klanten fans te maken.

Duurzame boodschap

Als supermarktbedrijf staat Jumbo midden In de samenleving. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. De aanpak is vastgelegd in de visie op MVO. Binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema's, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

In contact met klanten

In contact met klanten

Jumbo Is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant Is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij haar klanten. Lees verder

Medewerkers maken Jumbo

Medewerkers maken Jumbo

De medewerkers van Jumbo zijn cruciaal voor het op excellente wijze uitvoeren van de formule. Om die reden hecht Jumbo erg veel waarde aan hun mening. In 2018 heeft Jumbo gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit een onderzoek naar de tevredenheid op het werk onder alle medewerkers In de winkels, de distributiecentra en op het hoofdkantoor. Lees verder

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties

Verschillende onderwerpen stonden In 2018 nadrukkelijk In de maatschappelijke schijnwerpers. Belangrijke thema's voor Jumbo waren onder andere dierenwelzijn, duurzame keten, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen In productieketens (eerlijke keten), voedselvertrouwen, voedselverspilling, afval, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, gezonde productsamenstelling en verduurzaming van verpakkingsmaterialen. Lees verder

Raad van Kinderen

Raad van Kinderen

Jumbo heeft al sinds 2011 als eerste supermarktketen een Raad van Kinderen, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje. De Raad van Kinderen Is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. Lees verder

Aandachtspunten

Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan de verduurzaming van haar assortiment en bedrijfsvoering en volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kan het bedrijf goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Dierenwelzijn

Jumbo hecht veel waarde aan dierenwelzijn. We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en melkproducten afkomstig zijn een goed leven hebben (gehad).

Lees meer

Mensenrechten

Een prettige en gezonde werk- en leefomgeving voor mensen die werken in de voedselketen

Lees meer

Voedselverspilling

Jumbo heeft de ambitie om dé supermarkt te zijn die geen eetbaar voedsel weggooit.

Lees meer

Verpakkingen

Jumbo streeft naar zo min mogelijk afval uit verpakkingen

Lees meer

Gezondheid

Jumbo wil lekker en gezond eten makkelijk bereikbaar maken voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een gezonde keuze kunnen maken en dat prijs geen barrière vormt. Wij zijn ervan overtuigd dat een gebalanceerd eetpatroon, van lekker en gezond eten, hand in hand gaan.

Lees meer

Vooruitblik 2019

Lees meer