Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jumbo in cijfers

Formule
Winkels
Online
Logistiek
La Place

De leukste boodschap

Wij stoppen niet voor we de beste en leukste supermarkt zijn. Sterker nog, we stoppen niet voordat klanten dat óók vinden!

Daarom maken we het elke dag weer leuker voor de klant. En voor onszelf. We willen samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. We verrassen, overtreffen verwachtingen en gaan elke dag voor ons hoogste doel: dat klanten met plezier hun boodschappen bij ons doen.

Onze strategie

Jumbo is actief in een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen bieden. In dit dynamische speelveld beschouwt Jumbo de klant en diens wensen en behoeften als allesbepalende factor. De meerjarenstrategie 2018 – 2022 van Jumbo is hier volledig omheen gebouwd en kenmerkt zich door vier speerpunten:

Versterken van de formule,

zodat deze in de markt nóg meer onderscheidend vermogen heeft.

>

Altijd en overal,

om daar te zijn waar de klant is, en deze de mogelijkheid te geven via verschillende kanalen bij Jumbo boodschappen te doen.

>

Service voor de toekomst,

waarbij persoonlijk contact als belangrijke maatstaf geldt, zowel fysiek als digitaal.

>

Werken aan een ondernemende organisatie,

waarin medewerkers worden uitgedaagd om het elke dag beter te doen en om van klanten fans te maken.

>

Duurzame boodschap

Als supermarktbedrijf staat Jumbo midden in de samenleving. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. De aanpak is vastgelegd in de visie op MVO. Binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema's, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

Gezonder eten en leven

Verminderen milieu-impact

Leuke werkgever

Ondernemen in de samenleving

In contact met klanten

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij haar klanten.

Medewerkers maken Jumbo

De medewerkers van Jumbo zijn cruciaal voor het op excellente wijze uitvoeren van de formule. Om die reden hecht Jumbo erg veel waarde aan hun mening. In 2018 heeft Jumbo gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit een onderzoek naar de tevredenheid op het werk onder alle medewerkers in de winkels, de distributiecentra en op het hoofdkantoor.

Maatschappelijke organisaties

Verschillende onderwerpen stonden in 2018 nadrukkelijk in de maatschappelijke schijnwerpers. Belangrijke thema's voor Jumbo waren onder andere dierenwelzijn, duurzame keten, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productieketens (eerlijke keten), voedselvertrouwen, voedselverspilling, afval, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, gezonde productsamenstelling en verduurzaming van verpakkingsmaterialen. 

Raad van Kinderen

Jumbo heeft al sinds 2011 als eerste supermarktketen een Raad van Kinderen, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation.

Aandachtspunten

Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan de verduurzaming van haar assortiment en bedrijfsvoering en volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kan het bedrijf goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.