jumbo_met elkaar verduurzamen.png

Met elkaar verder verduurzamen

84%
Jumbo_Icoon_+_Duurzame_Keten.svg

Duurzame keten

Huismerkassortiment
met duurzaamheidskeurmerk
Doelstelling 2025: 100%

74%
Jumbo_Icoon_+_Dierenwelzijn.svg

Dierenwelzijn

Aandeel huismerkassortiment met dierenwelzijnskeurmerk
Doelstelling 2025: 100%

95%
Jumbo_Icoon_+_Arbeidsomstandigheden_In_De_Keten.svg

Eerlijke keten

Aandeel huismerkassortiment met sociaal keurmerk in hoogrisicolanden
Doelstelling 2025: 100%

7.530KTON
Jumbo_Icoon_+_Energie_En_Emissies.svg

Energie en Emissies

Kiloton CO2-equivalenten
in scope 1, 2 en 3
Doelstelling 2030: 3.792

39,4gr
Jumbo_Icoon_+_Verpakkingen_En_Afval.svg

Verpakkingen

Gemiddelde hoeveelheid gram
verpakkingsmateriaal/
consumenteneenheid
Doelstelling 2025: 36,2 gr

1,79
Jumbo_Icoon_+_Voedselverspilling.svg

Voedselverspilling

Weggegooid voedsel in ton
per €1 miljoen omzet
Doelstelling 2030: 1,32

1/0
    Bij Jumbo halen we onze versproducten zoveel als mogelijk uit Nederland. Samen met boeren en telers werken we aan de verdere verduurzaming van deze producten. Bepaalde ingrediënten voor onze producten komen van (ver) over de grens. Samen met onze leveranciers en andere partners spannen we ons in om de internationale voedselsketens eerlijker en duurzamer te maken. We dringen de uitstoot van broeikasgassen door onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk terug en werken in samenspraak met leveranciers en andere ketenpartners aan een efficiënter gebruik van energie. Door minder afval te produceren dragen we bij aan een schonere leefomgeving. Onze klanten helpen we bij het tegengaan van voedselverspilling.