Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Vennootschappelijke balans per 31 december 2023

Voor winstbestemming, in € 1.000

ACTIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Vaste activa

Financiële vaste activa

2

1.567.158

1.540.046

1.567.158

1.540.046

Vlottende activa

Vennootschapsbelasting

3

-

16.922

Liquide middelen

4

14.948

-

14.948

16.922

TOTAAL ACTIVA

1.582.106

1.556.968

PASSIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Eigen vermogen

5

Geplaatst kapitaal

8

8

Wettelijke reserve

264.447

253.523

Algemene reserves

396.691

370.357

Onverdeeld resultaat

21.718

79.680

682.864

703.568

Langlopende verplichtingen

6

525.470

448.574

Kortlopende verplichtingen

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

6

-

75.000

Kredietinstellingen

4

-

273.347

Schulden aan groepsmaatschappijen

7

310.903

52.696

Vennootschapsbelasting

3

6.547

-

Overige schulden en overlopende passiva

56.322

3.783

373.772

404.826

Totaal verplichtingen

899.242

853.400

TOTAAL PASSIVA

1.582.106

1.556.968