Waardeketen

De waardeketen van Jumbo bestaat uit alle activiteiten en processen die nodig zijn om haar klanten te voorzien van kwalitatieve, lekkere, gezonde en duurzame producten. Van de inkoop van grondstoffen en ingrediënten tot de productie, distributie, verkoop en service in de winkels en online. Jumbo werkt samen met verschillende leveranciers en partners om de waardeketen zo efficiënt, transparant en verantwoord mogelijk te maken.

In 2023 is een integraal duurzaam ketenbeleid gepubliceerd. In dit beleid hebben we uitgewerkt hoe we aan de slag gaan met het mitigeren van risico’s en vergroten van onze positieve impact voor specifiek ons assortiment. We realiseren ons dat Jumbo onderdeel is van een sterk vertakte mondiale voedselketen. In die keten kunnen zich op verschillende plaatsen risico’s voordoen. Om deze risico’s in kaart te brengen en zo goed mogelijk aan te pakken, voeren we due diligence uit. Het proces dat we hiervoor hanteren is in lijn met de 'Guiding Principles on Business and Human Rights' van de Verenigde Naties (UNGP) en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

due dilligence los_1.svg
  • De zes fases in het due diligence proces van Jumbo, om risico’s in de keten in kaart te brengen en zo goed mogelijk
    aan te pakken.