Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Kerngegevens

in € miljoen

2023

2022

2021

2020

2019

Consumentenomzet Jumbo Nederland

10.565

9.953

9.735

9.628

8.517

Consumentenomzet Jumbo België

325

216

119

57

-

Consumentenomzet La Place

134

107

52

50

165

Consumentenomzet Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

11.024

10.276

9.906

9.736

8.682

Jaarrekeningomzet

8.702

8.168

7.841

7.737

6.874

Resultaat en Vermogen

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

683

686

725

753

637

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

666

659

691

736

608

Bedrijfsresultaat (EBIT)

98

116

190

237

188

Resultaat na belastingen

22

80

114

137

115

Eigen vermogen

683

704

674

689

601

Nettoschuld*

2.177

2.152

2.082

2.030

2.072

Nettoschuld*/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

3,19

3,14

2,87

2,69

3,25

Investeringen en verwervingen in immateriële en materiële vaste activa

305

293

298

328

321

Afschrijvingen, amortisatie en (terugname) bijzondere waardeverminderingen

277

273

232

232

185

  • *Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is de nettoschuld aangepast voor de jaren 2019 t/m 2022. De impact van de in 2023 doorgevoerde schattingswijziging inzake de huurverplichtingen is in dezelfde verhouding toegepast op de voorgaande jaren

in € miljoen

2023

2022

2021

2020

2019

Bankconvenant (exclusief IFRS 16 impact)

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

365

400

455

483

400

Nettoschuld

488

492

371

276

346

Nettoschuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

1,34

1,23

0,82

0,57

0,86

Medewerkers

Aantal medewerkers Jumbo

43.236

41.053

42.038

43.507

41.707

Aantal medewerkers La Place

199

181

177

1.370

2.804

Aantal medewerkers Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

43.435

41.234

42.215

44.877

44.511

Vestigingen

Aantal Jumbo winkels

725

712

705

687

672

Aantal La Place restaurants

70

69

73

71

105

Definities

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door verkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers.

De jaarrekeningomzet is de netto-omzet die is gerealiseerd door de Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. Dit betreft de totale omzet exclusief btw die is gerealiseerd uit verkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), La Place restaurants en via distributiecentra aan derden (met name leveringen aan franchisenemers). 

Normalisaties hebben betrekking op incidentele en ongebruikelijke niet-operationele kosten, zoals kosten samenhangend met overnames en daaraan gerelateerde adviesdiensten.

Afschrijvingen, amortisatie en (terugname) bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op immateriële en materiële vaste activa en zijn exclusief gebruiksrechten huurcontracten.

Het aantal medewerkers betreft medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers.