Waardecreatie voor stakeholders

We streven ernaar positieve (langetermijn)waarde te creëren voor verschillende stakeholders van Jumbo, waaronder klanten, medewerkers, leveranciers, franchise ondernemers, kapitaalverstrekkers en uiteraard ook voor mens, dier en natuur. Dit geven we weer in onderstaand figuur, ons waardecreatiemodel. De uitkomst van de waarde die we creëren, drukken we vervolgens uit in waardepijlers voor de verschillende stakeholders. Verderop in dit jaarverslag behandelen we per waardepijler de doelen en realisaties in 2023.

2023-Online-Waardecreatie-Stakeholders.svg