Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2023

in € 1.000

Noot

2023

2022

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

21.718

79.680

Resultaten die niet worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

21

-570

2.855

Belastingen over mutaties op toegezegd-pensioenregelingen

9

148

-738

-422

2.117

Totaalresultaat

21.296

81.797

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

21.296

81.797