Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

 • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

 • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

 • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

 • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

 • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

 • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Bijlage 1: Duurzame ketenbeleid en genomen stappen

Het Jumbo duurzame ketenbeleid is opgesteld volgens de uitgangspunten van due diligence en geldt voor de thema’s dierenwelzijn, duurzame keten en eerlijke keten. Het heeft betrekking op de aandachtspunten mens, dier en natuur bij de inkoop van onze producten en ingrediënten. Als onderdeel van ons jaarverslag rapporteren we jaarlijks over de voortgang in de verschillende ketens. Zie ook het hoofdstuk 'Doelen en realisaties'. Om verdieping aan te brengen in ons ketenbeleid hebben we de volgende routes ingezet:

 1. Trainingen due diligence. Dit jaar is hier onder meer de herziening van het duurzame ketenbeleid behandeld. Onze senior managers zijn meegenomen in de wetgeving omtrent de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In 2024 rollen we dit verder uit in de organisatie.

 2. Proces voor selectie Human Rights Environmental Impact Assessments (HREIA). Dit jaar hebben we een proces opgezet voor het selecteren van productgroepen die in aanmerking komen voor een HREIA. Hierin is afgestemd dat een HREIA altijd wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdelingen Inkoop, Category management en Kwaliteit. Op die manier vindt ook on-the-job training plaats ten aanzien van productverduurzaming en de kansen en dilemma’s op dat vlak.

 3. Risicoanalyse. Op basis van onze nieuwe methodiek hebben we een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Met de managers van de afdelingen Inkoop, Kwaliteit, Category management en MVO hebben we deze analyse gebruikt om een selectie te maken van twintig focusproducten. Deze selectie is opgenomen in ons duurzame ketenbeleid.

 4. Klachtenmechanisme. Externe leveranciers en medewerkers in de keten hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen via ons Jumbo Service Center. Dit kan een klacht zijn rondom mensenrechten, maar ook een klacht met betrekking tot impact op natuur en dierenwelzijn.

 5. European Deforestation Regulation (EUDR). We zijn in nauw contact met de IUCN Dutch Soy Platform om de ontwikkelingen rondom ontbossing en conversie van vrije soja te monitoren. Daarnaast lopen er gesprekken met Fairtrade en Rainforest Alliance om kennis te nemen van de manier waarop zij ontbossingsvrije cacao en koffie kunnen verzekeren. Intern is er een cross-functioneel team opgezet om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.

 6. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). We hebben een zogeheten GAP-analyse uitgevoerd op zowel de CSDDD als de Nederlandse IMVO-wetgeving. Hier zijn enkele aanbevelingen uitgekomen die we in 2024 verder implementeren, zoals het publiceren van een geïntegreerd duurzaam ketenbeleid.