Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

In dialoog met onze stakeholders

Bij Jumbo zijn we in nauw contact met onderstaande stakeholdergroepen. Uitgangspunten voor alle contacten met onze stakeholders zijn een open dialoog en wederzijds respect. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden. Op onze rapportagewebsite is een toelichting opgenomen van de diverse samenwerkingsverbanden. In onderstaande tabel staat tevens in welke waardepijler de stakeholdergroep is vertegenwoordigd. De waardepijlers zijn terug te vinden in het hoofdstuk 'Doelen en realisaties’ en het waardecreatiemodel.

Stakeholdergroep

Gespreksonderwerpen met betrekking tot materiële thema's

Dialoog

Beschrijving

Vertegenwoordigd in waardepijler*

Jumbo klanten

Alle thema's (behalve arbeidsomstandigheden en werkomgeving)

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, contacten in de winkels, continu onderzoek via onder meer klantenpanels (inclusief MVO), Jumbo Service Center (klantenservice), sociale media.

Jumbo is om de klant heen gebouwd. Onze klanten vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Ook verwelkomen we steeds meer Belgische klanten.

2023_WAARDEPIJLER_1.svg

Jumbo medewerkers

Alle thema's

Periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek, medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad, OR hoofdkantoor, OR filialen, OR Supply Chain, OR La Place), periodieke updates voor medewerkers van alle bedrijfsonderdelen, zoals 'zeepkistsessies' op het hoofdkantoor, palletsessies bij Supply Chain en Jumbo on Tour bijeenkomsten voor winkelcollega’s.

Onze 100.000 medewerkers (incl. medewerkers in dienst bij ondernemers) zijn cruciaal voor het op een excellente wijze uitvoeren van de Jumbo formule. Deze groep omvat medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband bij Jumbo.

2023_WAARDEPIJLER_2.svg

Jumbo filiaal- en DC-managers 

Alle thema's

Medewerkers en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen.

Filiaalmanagers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van Jumbo vestigingen. DC-managers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor het runnen van de distributiecentra. 

2023_WAARDEPIJLER_2.svg

Jumbo franchise ondernemers

Alle thema's

Ondernemersvereniging Jumbo en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen.

Jumbo is een grote franchiseorganisatie in Nederland. De ondernemers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de Jumbo franchisewinkel(s) en aangesloten bij de Ondernemersvereniging Jumbo.

2023_WAARDEPIJLER_3.svg

Leveranciers

Duurzame keten, gezondheid, dierenwelzijn, eerlijke keten, verpakkingen en voedselverspilling, energie en emissies, productveiligheid/kwaliteit, beschikbaarheid/betaalbaarheid

Bezoeken, een-op-een gesprekken, jaarlijkse partnerdagen, dag voor de kwaliteitsmanagers van leveranciers.

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een goed partnerschap. In deze groep gaat het om zowel huismerkproducenten als merkfabrikanten. Binnen de keten werken we intensief samen met onze leverancier, boeren en telers aan de verdere verduurzaming van ons assortiment en zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben.

2023_WAARDEPIJLER_3.svg

Overheid, politiek en toezichthouders

Alle thema's

In dialoog met gemeenten, provincie Noord-Brabant en andere provincies, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, Autoriteit Consument en Markt (ACM), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en omgevingsdienst.nl, voor wetgeving en aanpak energiebesparing en emissiereductie, bedrijfsbezoeken Kamerleden.

Jumbo heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het gaat hier vooral om relevante stakeholders 
in de politiek-bestuurlijke arena. Deze contacten richten zich op de materiële thema’s voor de langere termijn, ons MVO-beleid en de daarbij behorende doelstellingen. De gesprekken vinden onder meer plaats op management- en directieniveau.

2023_WAARDEPIJLER_4.svg

Maatschappelijke organisaties, samenwerkingspartners en belangenbehartigers

Alle thema's

Samenwerking met brancheverenigingen, zoals CBL in Nederland en Comeos in België.

Jumbo heeft regelmatig contact met maatschappelijke organisaties, samenwerkingspartners en belangenbehartigers. Deze contacten richten zich op de dialoog en samenwerking voor de langere termijn in relatie tot onze materiële thema’s, ons MVO-beleid en de daarbij behorende doelstellingen. De gesprekken vinden onder meer plaats op management- en directieniveau.

2023_WAARDEPIJLER_4.svg

Samenwerking met Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG), Brainport Eindhoven, de Raad van Kinderen, MVO Nederland.

Overleg met Consumentenbond en Questionmark, Foodwatch.

Voedselverspilling

Samenwerkingsverbanden: Samen Tegen Voedselverspilling, Wageningen University & Research (WUR), Voedselbanken Nederland.

Verpakkingen

Samenwerkingsverbanden: Plastic Pact, Brancheplan duurzaam verpakken, Statiegeld Nederland, Wecycle, Nederland Schoon.

In dialoog met Milieu Centraal, Natuur en Milieu, Afvalfonds verpakkingen, Fost Plus.

Gezonde producten

Samenwerkingsverbanden: Krajicek Foundation, Koningsontbijt, NOC*NSF, PPS Transparant gezond en duurzaam, Week zonder Vlees & Zuivel, Team Jumbo-Visma Academy, Sven Kramer Academy.

In dialoog met Diabetesfonds, Hartstichting, JOGG, Maag Darm Lever Stichting, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Unicef, Alliantie Gezonde Generatie 2040, NL 2025.

Eerlijke keten

Samenwerkingsverbanden: Commitment Living Wage België, Disco, IMVO convenant voedingsmiddelen, SIFAV.

Verduurzaming in samenwerking met keurmerken/certificering:

RFA, Fairtrade.

In dialoog met Fairfood International, HIVOS, Oxfam Novib.

Lokale betrokkenheid

Samenwerkingsverbanden: JOGG, Stichting Jarige Job, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, Nederland Schoon, NOC*NSF, Sven Kramer Academy, Voedselbanken Nederland, Coalitie Een tegen Eenzaamheid, Vullen en Voeden, Rode Kruis, Jeugdeducatiefonds, Johan Cruyff Foundation, Voedselbanken Nederland.

Dierenwelzijn

Dierenbescherming, GAIA, Wakker Dier, World Animal Protection. Animal Rights.

Duurzame keten

Samenwerkingsverbanden: Beedeals, Eiwittransitie, convenant versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen, Waardecreatie in Ketens (WiK).

Verduurzaming in samenwerking met keurmerken/certificering: Dierenbescherming (Beter Leven keurmerk), Fairtrade, PlanetProof, Rainforest Alliance, MSC/ASC, RSPO, RTRS, Weidemelk, Good Fish Foundation, FSI, Global GAP, Sustainable Rice Platform, Biologisch, CLM, SIFAV.

In dialoog met Feedback EU, LTO Nederland (inclusief vakgroepen) Milieu Centraal, Natuur en Milieu, Transitiecoalitie Voedsel, Wereld Natuur Fonds, ZLTO, Mighty Earth, Bionext, Transitiecoalitie, GPA, Proveg Greenpeace, Feedback EU.

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

Samenwerkingsverbanden: Women Empowerment Principles.

In dialoog met FNV, CNV en andere vakbonden.

Samenwerking met Detailhandel Nederland en Retail Security Groep en aansluiting bij het landelijk waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

Energie en emissies

Samenwerkingsverbanden: BREEAM, Data2Move community, Evofenedex, Lean and Green, DGBC, Logistics Community Brabant (LCB), Stuurgroep Duurzaamheid en Klankbordgroep Cross Chain Control Centers (4C), Topsector Logistiek, commitment Waterstof, Race to Zero.

In dialoog met Milieudefensie, Natuur & Milieu, Wakker Dier, Mighty Earth, Wereld Natuur Fonds.

Opiniemakers en food- en retailexperts

Zie bovengenoemde onderwerpen

Samenwerking met opleidingsinstituten, zoals Berkeley, Erasmus Universiteit Rotterdam, De Haagse Hogeschool, HAS green academy (voorheen HAS Hogeschool), Wageningen University & Research, EFMI, Rijksuniversiteit Groningen.

Jumbo heeft regelmatig contact met experts vanuit onder meer onderwijsinstellingen, kennisinstituten en banken. Deze contacten richten zich op het verkrijgen en verschaffen van inzichten en het inwinnen van advies ten aanzien van onze materiële thema’s, ons MVO-beleid en de daarbij behorende doelstellingen. De gesprekken vinden onder meer plaats op management- en directieniveau.

2023_WAARDEPIJLER_4.svg

Samenwerking en kennisuitwisseling met onder meer retailexperts en sectoreconomen van banken.

In dialoog met voorlichtings- en kennisorganisaties, zoals Voedingscentrum en Milieucentraal, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Kapitaalverstrekkers (investeerders)

Aandeelhouders

Alle thema's

We staan in nauw contact met onze aandeelhouders over de voortgang van de strategie 'Jumbo zoals Jumbo bedoeld is', inclusief de prestaties ten opzichte van onze doelstellingen, zowel financiële als niet-financiële doelstellingen (zoals klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, MVO, etc.).

2023_WAARDEPIJLER_3.svg

Banken

Alle thema's

Jumbo onderhoudt zakelijke banden met verschillende banken. Met het oog op de beschikbaarheid van (werk)kapitaal en investeringsmiddelen is hun rol van grote betekenis. Daarnaast bespreken we met regelmaat markt-ontwikkelingen, waaronder ook de rol van duurzaamheid binnen ons bedrijf.

2023_WAARDEPIJLER_3.svg

Schuldschein investeerders

Alle thema's

Jumbo onderhoudt zakelijke banden met verschillende schuldschein investeerders. Met het oog op de beschikbaarheid van kapitaal en investeringsmiddelen is hun rol van grote betekenis.

2023_WAARDEPIJLER_3.svg
  • * Zie hoofdstuk 'Doelen en realisaties’ en het waardecreatiemodel.