Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

in € 1.000

Noot

2023

2022

Netto-omzet

1

8.702.453

8.168.494

Kostprijs omzet

2

-7.275.351

-6.810.395

Bruto-omzetresultaat

1.427.102

1.358.099

Overige bedrijfsopbrengsten

4

155.149

150.135

Verkoopkosten

5

-1.034.670

-972.647

Algemene beheerkosten

6

-274.039

-259.578

Totale kosten

-1.308.709

-1.232.225

Netto-omzetresultaat

273.542

276.009

Amortisatie immateriële vaste activa

10

-147.485

-135.157

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

-28.518

-24.464

Bedrijfsresultaat

97.539

116.388

Financiële baten

8

1.143

11.402

Financiële lasten

8

-66.397

-36.687

Resultaat voor belastingen

32.285

91.103

Belastingen

9

-10.567

-11.423

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

21.718

79.680