Corporate governance

Als familiebedrijf willen en moeten we rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders. Soms staan die belangen onderling op gespannen voet met elkaar en moeten we zorgvuldig afwegingen maken. Over de wijze van bestuur en hoe we omgaan met zulke afwegingen leggen we uitvoerig verantwoording af aan verschillende doelgroepen. Dit maken we openbaar op onder andere Jumborapportage.com, Jumbo.com/nieuws, Jumbo.com en via externe publicaties.

Benoemingen in topstructuur

In maart 2023 is Ton van Veen benoemd tot chief executive officer (CEO) en Colette Cloosterman-van Eerd tot president-commissaris. Ton van Veen gaf sinds september 2022 al als gedelegeerd commissaris op tijdelijke basis leiding aan het directieteam. Colette Cloosterman-van Eerd vervulde tot die tijd als gedelegeerd commissaris de verbindende rol tussen de organisatie, de RvC en de familie. Ook had zij tijdelijk de rol van vicevoorzitter van de RvC. Na het overlijden van Karel van Eerd in december 2022 heeft zij de rol van voorzitter overgenomen. Na het vertrek van Cees van Vliet in mei 2023, verwelkomden we in juni Anrico Maat als Sales & Operations directeur (per 1 november Retail directeur). En ten tijde van het vertrek van Commercieel directeur Frances Franken-Mulder in november, kondigden we aan dat Jorieke de Vries als Marketing directeur toetreedt tot het directieteam.

Protocol

In dit verslagjaar is een protocol tot stand gekomen tussen de familie Van Eerd, de Raad van Commissarissen en de statutaire directie. Aangezien er geen leden van de familie Van Eerd meer deel uitmaken van de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep geeft het protocol nadere invulling aan het betrokken aandeelhouderschap van de familie Van Eerd in Jumbo.

In het protocol zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de familie Van Eerd, de Raad van Commissarissen en de statutaire directie, gebaseerd en voortbouwend op bestaande statuten en reglementen. De Raad van Commissarissen en statutaire directie ondersteunen dit betrokken aandeelhouderschap als een wezenlijk kenmerk van Jumbo als familiebedrijf. 

2023-Image-Governance.svg

Structuur corporate governance


  Beschrijving

Overlegstructuur

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn volledig in handen van de familie Van Eerd. Na het overlijden van Karel van Eerd, in december 2022, zijn de aandelen gelijkelijk verdeeld over zijn drie kinderen Colette Cloosterman-van Eerd, Frits van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd. In het familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Algemene Vergadering één keer per jaar en aandeelhoudersoverleg elke vier weken.

Raad van Commissarissen

Colette Cloosterman-van Eerd is president-commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Piet Coelewij, Jacqueline Hoogerbrugge en Wilco Jiskoot. Alle commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is in de Raad van Commissarissen veel kennis aanwezig over foodretail, consumentenmarketing, Supply Chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames en corporate governance.

De RvC is in het verslagjaar zevenmaal in vergadering bijeengekomen. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de directie bijeen.

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd en Jacqueline Hoogerbrugge.

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financiële verslaggeving, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit, duurzaamheidsthema’s en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. Speciale aandacht was er in dit verslagjaar voor de opvolging van de aanbevelingen uit het remediation plan.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Colette Cloosterman-van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Piet Coelewij.

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden.

Governance & Remuneratie Committee

Het Governance & Remuneratie Committee wordt gevormd door Antony Burgmans (voorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd en Wilco Jiskoot.

Het Governance & Remuneratie Committee kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Het Governance & Remuneratie Committee ondersteunt de Raad van de Commissarissen en de aandeelhouders bij vraagstukken op het gebied van good governance, de relatie tussen aandeelhouders en de onderneming, alsmede remuneratie en opvolgingskwesties in de Raad van Commissarissen en de directie. Speciale aandacht was er in dit verslagjaar voor de totstandkoming van een protocol waarin afspraken rondom de samenwerking tussen de familie Van Eerd, de Raad van Commissarissen en de statutaire directie zijn gemaakt.

People & Culture Committee

Het People & Culture Committee wordt gevormd door Piet Coelewij (voorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd en Jacqueline Hoogerbrugge.

Het People & Culture Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het People & Culture Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van HR-beleid en cultuur.

Directieteam

Het directieteam bestaat (op 31 december 2023) uit Ton van Veen (CEO), Peter van Erp (CFO), Ralph Bertrand (Formule), Tim Hehenkamp (Digital), Karel de Jong (Supply Chain), Anrico Maat (Retail), Claire Saes (HR) en Jorieke de Vries (Marketing).

Het directieteam komt wekelijks bijeen en neemt besluiten over zowel de langetermijnstrategie als de dagelijkse uitvoering daarvan.

Secretaris van de vennootschap

Wouter Vermaas was in 2023 secretaris van de vennootschap. Wouter bekleedt daarnaast de rol van manager Legal & Compliance.

Woont vergaderingen van directie en RvC bij en doet verslag.

Personalia

Raad van Commissarissen

Drs. C.M.P.W. (Colette) Cloosterman-van Eerd (1966), president-commissaris vanaf 6 maart 2023
Mevrouw C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2022. De huidige termijn van benoeming loopt af in 2026.
Zij is mede-eigenaar van Koninklijke Jumbo Food Groep. Tevens vervult zij de rol van president-commissaris.
Relevante nevenfuncties: bestuurslid Topsport Community, lid Bestuur en Raad van Commissarissen Thuiswinkel.org, aanjager NL2025, aanjager Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, mede-eigenaar van The Duke Golf en Jumbo Golf & Hockey.

A. (Antony) Burgmans (1947)
De heer A. Burgmans bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De huidige termijn van benoeming loopt af in 2024.
Voormalige hoofdfunctie: CEO Unilever.
Relevante nevenfunctie tot april 2018: voorzitter Raad van Commissarissen AkzoNobel; nevenfuncties tot april 2016: voorzitter Raad van Commissarissen TNT Express, non-executive Director BP plc.

P.A.J. (Piet) Coelewij (1960)
De heer P. Coelewij bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2018. De huidige termijn van benoeming loopt af in 2026.
Voormalige hoofdfunctie: CEO Wehkamp B.V.
Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Royal FloraHolland en Raad van Commissarissen Interparking S.A., chairman of the board of directors van Sonion en non-executive director van Displaydata Ltd.

Ir. J.C. (Jacqueline) Hoogerbrugge (1963)
Mevrouw J.C. Hoogerbrugge bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2020. De huidige termijn van benoeming loopt af in 2024.
Voormalige hoofdfunctie: President Operations Cloetta. 
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen bij Dometic, Broadview Holding en BA Glass.

Drs. W.G. (Wilco) Jiskoot (1950)
De heer W.G. Jiskoot bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De huidige termijn van benoeming loopt af in 2025.
Voormalige hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur ABN AMRO.
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen HEMA en De IJsvogel Groep, lid van Raad van Advies bij Ocon en Quore Capital. 

Directieteam Jumbo

Drs. A.L. (Ton) van Veen (1969)
Functie: Chief Executive Officer
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: aansturing directieteam, Jumbo België en La Place
Relevante nevenfuncties: bestuurslid CBL, bestuurslid VGL en lid Raad van Commissarissen HEMA.

Drs. P.A. (Peter) van Erp RA (1966)
Functie: Chief Financial Officer
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: Finance
Relevante nevenfuncties: -

Drs. R.M.J.(Ralph) Bertrand (1974)
Functie: Formule directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: Formule en Kwaliteit

Ir. T. (Tim) Hehenkamp (1980)
Functie: Digital directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: E-commerce en Technology & Data

C.J.A. (Karel) de Jong (1969)
Functie: Supply Chain directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: Supply Chain

A.H. (Anrico) Maat (1973)
Functie: Retail directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: Sales & Operations en Merchandise

Mr. C.P.W. (Claire) Saes (1979)
Functie: HR directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Verantwoordelijk voor: Human Resources (HR) en Legal & Compliance

Drs. J.S.F. (Jorieke) de Vries-Goosen (1980)
Functie: Marketing directeur
Nationaliteit: Nederlandse
Veranwoordelijk voor: Marketing

Centrale Ondernemingsraad (COR)
Drs. R.T. Huitenga, Voorzitter
C.J.J.B. van Overveld, Vicevoorzitter
G.J. Middelbos, Bestuurslid
M. de Rozario, Bestuurslid
J. Blaak, Lid
J. Kamphuis, Lid
R. Koudijs, Lid
R.J.P.B. van de Laar, Lid
J.J.H. van Meer, Lid
M.C.P. Kortman-Hopman, Ambtelijk Secretaris

Samenstelling is weergegeven per 1 januari 2024.