Vooruitblik 2024

In 2024 zal Jumbo voortbouwen op de in het afgelopen transitiejaar aangescherpte strategie. We blijven onverminderd werken aan vergroting van ons onderscheidend vermogen in de markt. Het is ons doel om 2024 af te sluiten met een verbeterde omzetontwikkeling en winstgevendheid. Herstel van ons marktaandeel in Nederland staat eveneens hoog op de agenda. Dat alles zal geen eenvoudige klus zijn, want de onrust in de wereld, onze maatschappij en in de markt houdt vermoedelijk aan.
Alertheid

De start van onze transitie afgelopen boekjaar heeft gezorgd voor alertheid in de hele Jumbo organisatie. Op bestuurlijk vlak kunnen we na de aanpassingen in 2023 spreken van stabiliteit, wat een belangrijke voorwaarde is om stappen voorwaarts te zetten. Onze doelstellingen met de aangescherpte strategie ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ zijn breed geland in het bedrijf. Op veel verschillende fronten werken we aan initiatieven die een positieve impact hebben op onze bedrijfsvoering. De effecten daarvan zijn echter niet altijd direct zichtbaar. De omslag kost tijd en die tijd zullen we ook in 2024 nodig hebben.

Klantgerichtheid

Eind 2023 hebben medewerkers van onze ruim zevenhonderd Jumbo winkels een intensieve training gevolgd over de uitgangspunten van het Jumbo DNA, de formulebeginselen en de bijbehorende leiderschapskenmerken. Deze kennis dragen ze in het nieuwe jaar over aan al hun collega’s. Met opfrissessies en coaching op de werkvloer willen we onze visie op klantgerichtheid nieuw leven inblazen. Alle medewerkers worden gestimuleerd om de klant op 1 te zetten en daarbij de herijkte 7 Zekerheden van Jumbo als kompas te gebruiken, om zo de klanttevredenheid te verhogen. We steken dit jaar veel tijd en energie in het toepassen van deze geactualiseerde beloftes aan de klant. De zekerheid ‘Euro’s goedkoper’ is daarbij van groot belang. Het is een vereiste dat de prijsperceptie van onze klanten verder verbetert in lijn met onze strategie van EDLP.

Prijsverlagingen

De stijging van de productprijzen zoals we die afgelopen jaren zagen, zwakt in 2024 naar verwachting verder af. In 2023 verlaagde Jumbo al de prijzen van een groot aantal producten en in 2024 gaan we daarmee door. Ook de communicatie in de winkel en online rondom het verlaagde prijspeil heeft onze volledige aandacht. We bereiden een grootschalige vernieuwing van het Jumbo Huismerk voor, waarbij we nog meer nadruk leggen op de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast houden we vast aan extra voordeel op A-merken. We rekenen erop dat al deze acties zullen bijdragen aan het besef bij klanten dat ze bij Jumbo onder aan de streep goedkoper uit zijn.

Kostenbeheersing

De focus op prijs dwingt ons ertoe nog kritischer dan voorheen te letten op onze kosten. Het bieden van Every Day Low Prices (EDLP) is uitsluitend mogelijk met Every Day Low Costs (EDLC). Die stelregel is in 2024 relevanter dan ooit, want we hebben dit jaar te maken met fors hogere loonkosten en flinke uitgaven voor vastgoed en energie. Bovendien stoppen we per 1 juli geheel met verkoop van tabak, wat een dempend effect op de omzet heeft. We blijven daarom – onder het motto Zeer Zuinig Zijn (ZZZ) – heel bewust kijken naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en kosten te besparen. Daarnaast verwachten we een gunstig effect van de schaalvoordelen die we behalen door onze samenwerking met de internationale inkooporganisaties Everest en Epic Partners. Ook de verwachte verdere groei van Jumbo Retail Media, ons platform voor adverteerders, komt ons resultaat ten goede. Verbetering van onze winstgevendheid is voor 2024 een grote prioriteit van Jumbo. We zijn daar alert op en zullen niet nalaten extra maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt.

Investeringen

Ondanks de druk op onze marges zijn we blijven investeren in uitbreiding en vernieuwing van ons winkelportfolio in Nederland en België, in efficiënte logistiek en andere innovatieve oplossingen, in e-commerce en in verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Om onze positie als toonaangevende supermarktketen te versterken, willen én moeten we hiermee doorgaan. Dat kunnen we alleen als onze marges weer een acceptabel niveau hebben. In 2024 richten we ons hier met nadruk op, onder meer door kritisch te kijken naar wat tot onze kernactiviteiten behoort, en wat niet. Om te werken aan gezondere marges hebben we immers focus nodig.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook in 2024 zal onze focus sterk liggen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In 2024 willen we opnieuw grote stappen zetten met het verder verduurzamen van onze bedrijfsvoering en de voedselketens waarin we actief zijn. Het betekent ook dat we blijven investeren in lokale betrokkenheid en onze rol als maatschappelijk betrokken ‘goede buur’ naleven. Verder blijven we onze rol als goede, inclusieve werkgever serieus nemen. Leidinggevenden bij Jumbo zijn van grote betekenis om dit in praktijk te brengen. Daarom wordt in 2024 inclusief leiderschap een vast onderdeel van hun leertrajecten.

Winkeldiefstal

In 2024 focussen we ons uiteraard als vanouds op onze klanten. Verder blijven we werken aan het verbeteren van de klantervaring, zowel in de winkels als online. Onprettige bijverschijnselen van het winkelbezoek pakken we aan. Zo krijgt in 2024 het tegengaan van winkeldiefstal prioriteit. In Nederland is dat een groeiend probleem waar ook Jumbo in toenemende mate mee te maken heeft. Per winkel bedraagt het verlies door deze vorm van ‘grijze derving’ zo’n 1% van de omzet. Daarnaast worden klanten en winkelmedewerkers geconfronteerd met onprettige situaties. Dat is onacceptabel, daarom testen we vanaf januari 2024 een reeks nieuwe methoden ter preventie en bestrijding van winkeldiefstal. Uiteindelijk moeten die leiden tot het terugdringen van deze ongewenste kostenpost.

Dialoog

Er staan ons weer veel uitdagingen te wachten in 2024. Het realiseren van de benodigde transitie zal niet altijd vanzelf gaan. Maar de wetenschap dat al onze medewerkers, ondernemers, investeerders en andere stakeholders zeer betrokken zijn bij deze uitdaging zorgt voor veel vertrouwen. We vinden het belangrijk om in dialoog te zijn met al deze belanghebbenden, en vanzelfsprekend ook met onze klanten. Daarom blijven we open en transparant communiceren over de stappen die we komend jaar zetten. Met vertrouwen zien we 2024 tegemoet om de ingeslagen transitie succesvol verder uit te rollen. Met ons unieke Jumbo DNA Samen, Ondernemen, Winnen zetten we samen met alle collega’s de schouders eronder. Door de focus op ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ gaan we terug naar de kern en zetten we de klant weer écht op 1.