Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Stakeholders

We hechten veel waarde aan een open dialoog met onze stakeholders. We kunnen veel leren door goed te luisteren naar wat er speelt in onze naaste omgeving. Gedeelde inzichten en kennis stellen ons in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

In het hoofdstuk 'Doelen en realisaties' gaan we dieper in op de waarde die we creëren voor verschillende groepen stakeholders. We hebben ervoor gekozen om deze stakeholders als volgt te groeperen:

  1. Klanten

  2. Medewerkers

  3. Leveranciers, franchise ondernemers, investeerders en aandeelhouders (kapitaalverstrekkers)

  4. Mens, dier en natuur (vertegenwoordigd door onder andere overheid en politiek en maatschappelijke organisaties)

Naast periodieke een-op-een gesprekken met veel van bovengenoemde stakeholders, hebben we in december 2023 voor het eerst onze relaties uit het maatschappelijke domein, de overheid en de food- en agrisector in een plenaire bijeenkomst samengebracht. Bij die gelegenheid hebben we deze partijen bijgepraat over de aangescherpte koers van Jumbo, waarbij ons MVO-beleid een centrale rol heeft. Ook hebben we een toelichting gegeven op onze dubbele materialiteitsanalyse en onze ervaring met het rapporteren van niet-financiële KPI’s met betrekking tot MVO. Tijdens deelsessies zijn we in gesprek gegaan met onze stakeholders over drie thema’s: de route naar meer plantaardig eten, het verduurzamen van onze ketens en de toekomstige rol van de winkel als goede buur. Over de stakeholdersdag en de inzichten die zijn opgedaan is dit nieuwsbericht uitgebracht.

2023-Online-Stakeholders.svg