Stakeholders

We hechten veel waarde aan een open dialoog met onze stakeholders. We kunnen veel leren door goed te luisteren naar wat er speelt in onze naaste omgeving. Gedeelde inzichten en kennis stellen ons in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

In het hoofdstuk 'Doelen en realisaties' gaan we dieper in op de waarde die we creëren voor verschillende groepen stakeholders. We hebben ervoor gekozen om deze stakeholders als volgt te groeperen:

  1. Klanten

  2. Medewerkers

  3. Leveranciers, franchise ondernemers, investeerders en aandeelhouders (kapitaalverstrekkers)

  4. Mens, dier en natuur (vertegenwoordigd door onder andere overheid en politiek en maatschappelijke organisaties)

Naast periodieke een-op-een gesprekken met veel van bovengenoemde stakeholders, hebben we in december 2023 voor het eerst onze relaties uit het maatschappelijke domein, de overheid en de food- en agrisector in een plenaire bijeenkomst samengebracht. Bij die gelegenheid hebben we deze partijen bijgepraat over de aangescherpte koers van Jumbo, waarbij ons MVO-beleid een centrale rol heeft. Ook hebben we een toelichting gegeven op onze dubbele materialiteitsanalyse en onze ervaring met het rapporteren van niet-financiële KPI’s met betrekking tot MVO. Tijdens deelsessies zijn we in gesprek gegaan met onze stakeholders over drie thema’s: de route naar meer plantaardig eten, het verduurzamen van onze ketens en de toekomstige rol van de winkel als goede buur. Over de stakeholdersdag en de inzichten die zijn opgedaan is dit nieuwsbericht uitgebracht.

2023-Online-Stakeholders.svg