Materiële thema's

In onderstaande tabel worden per ESG-onderwerp de materiële duurzaamheidsonderwerpen weergegeven als resultaat van de dubbele materialiteitsanalyse. Deze zijn gekoppeld aan waar in de waardeketen deze thema’s een voor Jumbo materiële rol spelen en op welke waardepijler de thema’s invloed uitoefenen.

De waardepijlers komen voort uit het waardecreatiemodel, waarin duidelijk wordt gemaakt welke waarde we creëren voor onze stakeholders. In het hoofdstuk ‘Doelen en realisaties’ lichten we per waardepijler onze materiële thema’s toe met de daaraan gekoppelde KPI’s.

2023-Online_Tabel_Materialiteit.svg