Voorwoord

Het afgelopen boekjaar stond bij Jumbo voor een groot deel in het teken van transitie. De ingrijpende gebeurtenissen in 2022 leidden tot belangrijke wijzigingen in de top van Jumbo. Parallel daaraan hadden we te kampen met uitdagende marktomstandigheden. Daarvan is in het verleden vaker sprake geweest, maar dankzij ons onderscheidend vermogen wisten we op zulke momenten toch verder te groeien. Het afgelopen jaar ging ons dat minder goed af. Een grondige zelfanalyse bracht aan het licht dat Jumbo minder onderscheidend was dan in de vele jaren daarvoor. We voelden de noodzaak om terug te keren naar onze basis en de unieke kenmerken waarmee we als supermarktformule groot en succesvol zijn geworden in ere te herstellen. Met andere woorden: Jumbo zoals Jumbo bedoeld is. Vol overgave hebben we ons vanaf het voorjaar van 2023 gestort op het realiseren van die omslag.
Personele wijzigingen

Op 6 maart 2023 is Ton van Veen aangetreden als chief executive officer (CEO) van Koninklijke Jumbo Food Groep. Vanaf het najaar van 2022 gaf hij als gedelegeerd commissaris reeds op tijdelijke basis leiding aan de directie van Jumbo. Ook is op 6 maart 2023 Colette Cloosterman-van Eerd aangesteld als president-commissaris. In die rol volgde zij haar vader Karel van Eerd op, de grondlegger van het Jumbo concern, die eind 2022 is overleden. Het is fijn dat Colette de sterke band tussen het bedrijf en de familie Van Eerd, tevens de aandeelhouders, kan voortzetten. Het is niettemin voor het eerst in de ruim 100-jarige historie van het bedrijf dat een niet-familielid eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing. Met Ton van Veen aan het roer is de familie ervan overtuigd dat niet alleen de strategie en dagelijkse bedrijfsvoering in goede handen is, maar ook het unieke Jumbo DNA behouden blijft.

Consumentenvertrouwen

De aanhoudende onrust op het wereldtoneel hield ook dit jaar consumenten in zijn greep. De prijzen bleven stijgen, waardoor veel huishoudens steeds meer moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. In de foodretail, en dus ook bij Jumbo, was die zorgelijke ontwikkeling goed merkbaar. Zodoende daalde het consumentenvertrouwen. Tegen die achtergrond voerden we uitdagende prijsonderhandelingen met leveranciers van A-merken. Om de scherpe kantjes van de inflatie wat af te zwakken, was het steeds onze inzet om aan te sporen tot matiging van de inkoopprijzen. Vaak had dat effect, soms ook niet, hetgeen een negatieve impact had op onze marge. Extra nadruk op de kwaliteit en lage prijzen van onze huismerkproducten leidde in elk geval tot een opvallende verdere verschuiving van het aankooppatroon van A-merken naar ons Jumbo Huismerk. Ook aanbiedingen en promoties namen in intensiteit toe, met een verhevigde concurrentie tussen de verschillende supermarktketens als gevolg.

Resultaten

De omzetgroei die we in 2023 hebben geboekt, wordt voor een groot deel veroorzaakt door onvermijdbare prijsverhogingen. Daardoor is het totaalbeeld enigszins geflatteerd, wat ook merkbaar is aan de ontstane druk op onze winstgevendheid. Naast prijsstijgingen die we bij voorkeur niet een-op-een doorberekenen aan onze klanten, hebben we te maken met fors gestegen loonkosten als gevolg van de historisch hoge stijging van de cao-lonen, hogere kosten van huren en energie, en kosten als gevolg van noodzakelijke investeringen in de verdere verduurzaming van onze organisatie. Voor het tweede jaar op rij leverden we in 2023 iets aan marktaandeel in. Dat tij moeten we keren. We zijn ervan overtuigd dat onze aangescherpte strategie daarvoor de juiste basis biedt.

Jumbo zoals Jumbo bedoeld is

In dit jaarverslag lichten we uitvoerig toe hoe en wat we ondernemen om de noodzakelijke omslag te maken. We baseren ons daarbij op de masterplannen voor de Jumbo formule die Karel van Eerd heeft nagelaten. Opvallend veel onderdelen uit deze plannen zijn ook nu nog uiterst relevant. Wel vertalen we deze waar nodig door naar de veranderde situatie van de huidige tijd. Zo brengen we onze 7 Zekerheden meer in lijn met de actuele wensen en behoeften van de klant. En geven we over de hele linie ruim aandacht aan verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder de noemer ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ staat alles wat we ondernemen in het teken van onderscheidend vermogen: volle, prettige winkels, medewerkers met een glimlach, een ruim, vers en verantwoord assortiment, en onmiskenbaar lage prijzen. Met die essentiële en onderscheidende formulekenmerken gaan we onze klanten weer écht verrassen.

Gezonde bedrijfsvoering

De aanpassingen, die we consequent doorvoeren, kosten tijd. Daarom gaan we in 2024 door op de ingeslagen weg. We willen weer te boek staan als servicesupermarkt mét lage prijzen. We weten ook dat we die unieke combinatie alleen in stand kunnen houden met een gezonde bedrijfsvoering. Een formule die is gebaseerd op Every Day Low Prices (EDLP) kan immers alleen bestaan bij de gratie van Every Day Low Costs (EDLC). Karel van Eerd benoemde al in veel van zijn masterplannen ZZZ (Zeer Zuinig Zijn). Heel bewust kijken we weer naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en kosten te besparen. De recente aansluiting bij Everest en Epic Partners, twee toonaangevende internationale inkooporganisaties, zal ons vanaf 2024 gaan helpen tot scherpere inkoopprijzen te komen. De toenemende populariteit van ons adverteerdersplatform Jumbo Retail Media zal naar verwachting voor een stijging in opbrengsten zorgen. Door zuinig te handelen, slimme keuzes te maken en innovatieve stappen te zetten, verwachten we onze winstgevendheid weer naar een hoger niveau te kunnen brengen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de omslag die we maken blijft de klant altijd op 1 staan. Wat ook niet ter discussie staat, is onze aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – daar zetten we nóg steviger op in. Zo hebben we in 2023 onze totale CO2-uitstoot in kaart gebracht en op basis daarvan heldere en ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld voor onze bedrijfsvoering (scope 1 en 2) en die van onze (toe)leveranciers (scope 3). Daarnaast voeren we actief beleid gericht op het versnellen van de eiwittransitie. In dit jaarverslag gaan we ook uitgebreid in op de overige vorderingen die we maken op MVO-gebied. Een essentieel onderdeel daarvan is onze lokale betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid. We staan als familiebedrijf midden in de samenleving, en vanuit die positie ondersteunen we veel lokale initiatieven en sociale projecten. Wat evenmin ter discussie staat, is onze aandacht voor goed werkgeverschap. We investeren in een prettige en veilige werkomgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op professioneel en persoonlijk vlak kan ontwikkelen.

Werk aan de winkel

Dit jaarverslag ‘ademt’ transitie. Het geeft ons vertrouwen om te zien dat al onze medewerkers, ondernemers, leveranciers en andere stakeholders zich enthousiast inzetten voor een succesvolle omslag. Er is volop werk aan de winkel, een uitdaging die we met beide handen aanpakken. Met als resultaat dat Jumbo weer beter, goedkoper en anders is. In 2023 hebben we daarvoor de kiem gelegd. In 2024 gaan we weer bloeien, zodat we daarna de vruchten kunnen plukken.

Veghel, 27 februari 2024

Directieteam Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

2023-Voorwoord-DIrectie.svg
  • V.l.n.r.: Tim Hehenkamp, Karel de Jong, Claire Saes, Ton van Veen, Anrico Maat, Jorieke de Vries, Peter van Erp en Ralph Bertrand.