Geconsolideerd verloop groepsvermogen over 2023

Het verloop van het groepsvermogen over 2023 is als volgt (zie ook noot 18):

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2023

8

623.880

79.680

703.568

Resultaat na belastingen

-

-

21.718

21.718

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

79.680

-79.680

-

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

-

-422

-

-422

Totaalresultaat

-

79.258

-57.962

21.296

Uitgekeerd dividend gebaseerd op het resultaat van voorgaand boekjaar

-

-42.000

-

-42.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-42.000

-

-42.000

Stand einde boekjaar 2023

8

661.138

21.718

682.864

Het verloop van het groepsvermogen over 2022 is als volgt:

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2022

8

559.498

114.265

673.771

Resultaat na belastingen

-

-

79.680

79.680

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

114.265

-114.265

-

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

-

2.117

-

2.117

Totaalresultaat

-

116.382

-34.585

81.797

Uitgekeerd dividend gebaseerd op het resultaat van voorgaand boekjaar

-

-52.000

-

-52.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-52.000

-

-52.000

Stand einde boekjaar 2022

8

623.880

79.680

703.568