Gezonde producten

Totaal huismerkassortiment Nutri-Score verdeling

Definitie / scope

Het omzetaandeel gezonde huismerkproducten met een Nutri-Score A en B.

Doel

Doelstelling 2023: 51%
Doelstelling 2025: 54%

Toelichting resultaten

Het omzetaandeel van gezonde producten (Nutri-Score A/B) in ons huismerkassortiment is met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar (staafdiagram). Het aanbod gezonde producten is verhoudingsgewijs toegenomen (1,4 procentpunt), maar de verkoop van dit assortiment is daarbij wat achtergebleven (cirkeldiagram). In 2023 voeren we een nieuwe nulmeting uit aan de hand van het nieuwe Nutri-Score algoritme. Dit doen we zodra het ministerie van VWS een besluit heeft genomen over de invoering van de voorgenomen aanpassingen.

Het is onze doelstelling om het (omzet)aandeel gezonde huismerkproducten met Nutri-Score A en B te verhogen met 2 procentpunten in 2023, in 2022 was dit aandeel 50% van het totale huismerkaanbod. Op basis van het resultaat 2022 is onze doelstelling voor 2023 bijgesteld.
Bij het ontwikkelen en aanpassen van ons huismerkassortiment streven we naar verbetering van de Nutri-Score prestatie. Het Jumbo Foodcollege speelt hierin een belangrijke rol. Zo bevatten onze convenience maaltijden van de Verskeukens meer groente en brengen we het zoutgehalte stapsgewijs omlaag. Ook hebben we nieuwe maaltijdpakketten ontwikkeld met Nutri-Score A of B. Verschillende producten zijn verbeterd in voedingswaarde, zoals de kroepoek en de vega filet american. Speciale Nutri-Score workshops voor assortimentsmanagers en inkopers zorgen voor de juiste kennisontwikkeling bij Jumbo medewerkers.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot gezondheid.