26. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden en zijn marktconform (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht, waarbij voor transacties hoger dan € 100 de bedragen zijn weergegeven. De volgorde van de verbonden partijen is alfabetisch opgenomen en zegt niets over de belangrijkheid van de betreffende entiteit.

Administratiekantoor Zuidkade B.V.

De uiteindelijk belanghebbenden van Administratiekantoor Zuidkade B.V. waren gedurende 2023 geen lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Administratiekantoor Zuidkade B.V. bestaan uit doorbelastingen van advies- en managementvergoedingen gerelateerd aan de vennootschappen van twee van de drie uiteindelijk belanghebbenden van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. voor een bedrag van € 1.068 in 2023. Vorig jaar zijn deze bedragen toegelicht bij de betreffende persoonlijke vennootschappen, zijnde de aandeelhouders. De ontvangen vergoedingen in 2023 voor een totaalbedrag van € 605 (2022: € 0) bestaan met name uit personeelskosten en management adviesdiensten.

C.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. was gedurende 2023 president-commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met C.E.G. Beheer B.V. bestaan uit adviesvergoedingen van € 800 (2022: € 600) en huur van onroerend goed van € 603 (2022: € 806).

DCJ B.V.

Slechts één bestuurder van DCJ B.V. was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met DCJ B.V. bestaan met name uit betaalde huur van onroerend goed en zonnepanelen van € 12.535 (2022: € 8.484) voor het gemechaniseerde centraal distributiecentrum in Nieuwegein.

J.G. Vastgoed B.V.

De bestuurder van J.G. Vastgoed B.V. is verbonden met de bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. De transacties met J.G. Vastgoed B.V. bestaan uit huur van onroerend goed van € 108 (2022: € 12).

Greenstone Real Estate B.V.

Greenstone Real Estate B.V. is als deelneming van M.E.G. Beheer B.V. en J.G. Vastgoed B.V. verbonden met Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Greenstone Real Estate B.V. bestaan uit huur van onroerend goed van € 215 (2022: € 213).

Handelsonderneming Frits van Eerd B.V.

De transacties met Handelsonderneming Frits van Eerd B.V. (sinds 10 januari 2024 is de naam gewijzigd in VES F1 B.V.) bestaan uit een ontvangen vergoeding van € 179 (2022:
€ 102) voor de verhuur van onroerend goed, het inlenen van personeel en onderhoud aan voertuigen. Per jaareinde zijn deze diensten niet meer van toepassing. In 2023 hebben geen uitgaande vergoedingen plaatsgevonden (2022: € 68 voor aankoop van en onderhoud aan voertuigen).

Jumbo Onroerend Goed B.V.

Slechts één bestuurder van Jumbo Onroerend Goed B.V. was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 6.868 (2022: € 6.216) bestaan met name uit de huur van onroerend goed. De ontvangen vergoeding in 2023 voor een totaalbedrag van € 134 (2022: € 63) bestaat met name uit doorbelasting van verzekeringspremies.

La Place Food Vastgoed B.V.

Slechts één bestuurder van La Place Food Vastgoed B.V. was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met La Place Food Vastgoed B.V. voor een totaalbedrag van € 1.640 (2022: € 1.715) bestaan uit de huur van onroerend goed.

Listelba B.V.

De bestuurder van Listelba B.V. was tot 5 maart 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. en is sinds 6 maart 2023 lid van de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Listelba B.V. zijn toegelicht onder de bezoldiging bestuurders en commissarissen. Er zijn geen overige transacties geweest in 2023 (2022: € 609). De aandeelhouders van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zijn voornemens een nieuw aandelen investeringsplan te introduceren voor de bestuurder van Listelba B.V. in zijn rol als CEO en dit plan zal naar verwachting in 2024 worden geïmplementeerd.

M.E.G. Beheer B.V.

De transacties met M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit  huur van onroerend goed van € 300 (2022: € 248).

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo

De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling ten behoeve van het stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Stichting Jumbo Groep

Slechts één bestuurder van Stichting Jumbo Groep was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. In Stichting Jumbo Groep zijn de aandelen van de Familie van Eerd opgenomen. De bestuurders van Stichting Jumbo Groep waren gedurende 2023 geen lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Van Eerd Beheer B.V.

Slechts één bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Beheer B.V. voor een totaalbedrag van € 12.726 (2022: € 12.253) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Van Eerd Golf & Hockey B.V.

Van Eerd Beheer B.V. was gedurende 2023 statutair bestuurder van Van Eerd Golf & Hockey B.V. De transacties met Van Eerd Golf & Hockey B.V. voor een totaalbedrag van € 130 (2022: € 481) bestaan met name uit de verhuur van onroerend goed.

Van Eerd Onroerend Goed B.V.

Eén bestuurder van Van Eerd Onroerend Goed B.V. was gedurende 2023 lid van de statutaire directie of commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De andere bestuurder van Van Eerd Onroerend Goed B.V. was gedurende 2023 commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 5.323 (2022: € 5.063) bestaan uit de huur van onroerend goed.

Overige verbonden partijen

Verder waren er in 2023 transacties met overige verbonden partijen met een omvang per verbonden partij lager dan € 100. De overige verbonden partijen zijn Choc-late Productie B.V., Coco & Sebas B.V., FAM Design B.V., Hotel Uden/Veghel Holding B.V., The Duke Golf B.V., Vereniging van Eigenaars Beekzicht en Rituals Cosmetics Enterprise B.V. De transacties met deze overige verbonden partijen hebben plaatsgevonden op basis van zakelijke gronden en zijn marktconform (at arm’s length).

Beloningen statutaire bestuurders, commissarissen en overige managers op sleutelposities

De beloningen in 2023 verstrekt aan statutaire bestuurders voor een bedrag van € 3.842 (2022: € 4.005) bestaan uit korte termijn personeelsbeloningen van € 3.765 en pensioenbijdragen van € 77. De afname in 2023 is het gevolg van de afname van het aantal statutaire bestuurders.

Managers op sleutelposities zijn die personen die bevoegd zijn om en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van, alsmede het uitoefenen van zeggenschap over, de activiteiten van de onderneming als geheel. Dit zijn de overige leden van het directieteam en overige bestuurders van dochterondernemingen. De personeelsbeloningen die in 2023 zijn verstrekt aan de overige leden van het directieteam bedragen € 5.258 (2022: € 1.988) en bestaan uit korte termijn personeelsbeloningen van € 5.074 en pensioenbijdragen van € 184.  De toename in 2023 is het gevolg van uitbreiding van de overige leden van het directieteam.

Aan de commissarissen zijn in 2023 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 1.445 (2022: € 802). Dit betreft uitsluitend korte termijn beloningen. Aan de commissarissen zijn geen leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt. De toename in 2023 is het gevolg van een aanvullende vergoeding in verband de extra werkzaamheden van de commissarissen op het gebied van toezicht en governance gerelateerd aan het remediation plan.