6. Langlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen bestaan uit:

2023

2022

Langlopende verplichtingen

Bankleningen

324.083

249.123

Schuldschein

199.600

199.451

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

1.787

-

525.470

448.574

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

Bankleningen

-

75.000

-

75.000

Voor een nadere toelichting van de kenmerken van deze financiële instrumenten wordt verwezen naar noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor een toelichting over de contractuele looptijden, aflossingen en reële waarde van deze financiële instrumenten wordt verwezen naar noot 25 van de geconsolideerde jaarrekening.