2022

Voorwoord

Dit jaarverslag leiden we op een wat andere wijze dan gebruikelijk in. Het boekjaar waarover we verslag doen, kende immers voor Jumbo een aantal ingrijpende gebeurtenissen. Daar willen we eerst bij stilstaan.

Lees meer ›Voorwoord

2022

Inleiding

De stormachtige marktontwikkelingen van afgelopen boekjaar hebben in sterke mate de dagelijkse bedrijfsvoering van Koninklijke Jumbo Food Groep bepaald. Stap voor stap zijn we in 2022 uit de coronapandemie gekropen.

Lees meer ›Inleiding

2022

Kerngegevens

Lees meer ›Kerngegevens

2022

Toelichting kerngegevens

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door verkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers, zoals Vermaat.

Lees meer ›Toelichting kerngegevens

2022

Niet-financiële kerngegevens

Lees meer ›Niet-financiële kerngegevens

2022

Toelichting niet-financiële kerngegevens

De klanttevredenheidsscore met betrekking tot lokale betrokkenheid is stabiel gebleven.

Lees meer ›Toelichting niet-financiële kerngegevens

2022

Hoogtepunten 2022

2022 was een bewogen jaar voor Jumbo. Toch zijn we in staat gebleken om met alle collega’s en zelfstandig ondernemers op koersvaste wijze te blijven bouwen aan een gezonde toekomst. Dat zorgde voor een aantal noemenswaardige hoogtepunten.

Lees meer ›Hoogtepunten 2022

2022

Omgeving

Meer dan ooit is in 2022 gebleken hoezeer economische en maatschappelijk-politieke ontwikkelingen van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. We worden soms overvallen door externe gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen.

Lees meer ›Omgeving

2022

Profiel

Als Koninklijke Jumbo Food Groep zijn wij met verschillende formules actief in de markt voor food. Heel bewust bouwen we met Jumbo Supermarkten, Jumbo Foodmarkt en Jumbo.com aan onze omnichannel-propositie.

Lees meer ›Profiel

2022

Onze organisatie

Koninklijke Jumbo Food Groep is volledig eigendom van de familie Van Eerd. Grondlegger Karel van Eerd was tot zijn overlijden in december 2022 president-commissaris van het concern.

Lees meer ›Onze organisatie