2022

Toelichting niet-financiële kerngegevens

De klanttevredenheidsscore met betrekking tot lokale betrokkenheid is stabiel gebleven.

Lees meer ›Toelichting niet-financiële kerngegevens

2022

Inleiding

De stormachtige marktontwikkelingen van afgelopen boekjaar hebben in sterke mate de dagelijkse bedrijfsvoering van Koninklijke Jumbo Food Groep bepaald. Stap voor stap zijn we in 2022 uit de coronapandemie gekropen.

Lees meer ›Inleiding

2022

6. Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen zijn begin boekjaar 2023 deels afgelost met eigen liquide middelen.

Lees meer ›6. Schulden aan groepsmaatschappijen

2022

3. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 6.233 (2021: € 5.635) niet ter vrije beschikking door afgegeven bankgaranties.

Lees meer ›3. Liquide middelen

Jumbo België

We zien voor Jumbo kansen in het Belgische supermarktlandschap. Om daarop effectief in te spelen, hebben we in 2018 de Belgische Jumbo organisatie opgezet en een jaar later in Brasschaat ons Belgische kantoor geopend.

Lees meer ›Jumbo België

Jumbo

Onze klanten kunnen voor al hun dagelijkse boodschappen terecht in ruim zevenhonderd Jumbo winkels, verspreid over Nederland en Belgisch Vlaanderen. Het assortiment is altijd afgestemd op de behoeften van de lokale klant.

Lees meer ›Jumbo

2022

La Place

Na twee jaar van terugkerende lockdowns wisten gasten in 2022 als vanouds hun weg te vinden naar La Place. Dit jaar kende tot begin maart een noodgedwongen horecasluiting vanwege de coronapandemie.

Lees meer ›La Place

2022

Niet-financiële kerngegevens

Lees meer ›Niet-financiële kerngegevens

2022

Toelichting kerngegevens

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door verkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers, zoals Vermaat.

Lees meer ›Toelichting kerngegevens

2022

Vergaderingen Raad van Commissarissen

De RvC is in het verslagjaar zesmaal voor een reguliere vergadering bijeengekomen.

Lees meer ›Vergaderingen Raad van Commissarissen