Verminderen milieu-impact

Terugdringen voedselverspilling

Jumbo wil haar impact op het milieu verminderen, onder meer door voedselverspilling in de organisatie verder terug te dringen. Producten die niet meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel te benutten voor consumptie. Daarom doneren ruim 300 Jumbo winkels aan inmiddels 168 lokale voedselbanken in Nederland. Het streven van Jumbo is om álle winkels te laten doneren. Om dat doel te bereiken, werkt Jumbo intensief samen met de koepelorganisatie Vereniging Voedselbanken Nederland. De distributiecentra (DC’s) van Jumbo werken ook nauw samen met dit orgaan.

Ook op andere fronten draagt Jumbo bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Zo heeft Jumbo voorbereidingen getroffen om mee te werken aan een pilot van de organisatie Too Good To Go die met behulp van een app overtollige producten verzamelt in een zogenoemde Magic Box. Deelnemers aan Too Good To Go kunnen via de app voor een lage prijs een Magic Box bemachtigen en werken zo mee in de strijd tegen voedselverspilling. Daarnaast is Jumbo aangesloten bij het Initiatief Monitor Voedselverspilling van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). EU-lidstaten worden geacht de omvang van voedselverspilling op nationaal niveau te monitoren. Het CBL heeft hierin voor Nederland het voortouw genomen en brengt in samenwerking met haar leden de situatie in kaart. Jumbo heeft ook klanten gestimuleerd om minder te verspillen. Dit deed zij onder meer met tips en inspiratie in haar magazine, op het etiket en met behulp van diverse tools.

Verpakkingsmateriaal

Bij het verpakken en transporteren van producten wil Jumbo de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken. Jumbo zoekt continu naar manieren om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen of kiest voor duurzame alternatieven, zoals lasertechniek om etiketinformatie rechtstreeks op het product weer te geven. Andere zichtbare stappen die Jumbo heeft gezet bij het terugdringen van verpakkingen zijn het weglaten van het koordje van de broodzakjes en de plastic zakjes om de winkelwagenmuntjes. Biologische zuivel van het Jumbo Huismerk heeft nu een zogeheten biobased verpakking. Daarnaast heeft Jumbo in de zomer van 2018 als eerste landelijke supermarktketen een natuurlijk etiket ingevoerd bij enkele biologische producten, zoals gember, flespompoen en courgette. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een speciale lasertechniek, die het mogelijk maakt de aanduiding ‘biologisch product’ te tonen zonder gebruik te maken van verpakkingsmateriaal.

Jumbo introduceert natuurlijk etiket op biologische groenten

Jumbo boekte opnieuw flink vooruitgang in de verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit (AGF) en met haar inspanningen op het gebied van gezond en lekker eten. Zo voert Jumbo als eerste landelijke supermarktketen met behulp van lasertechniek deze zomer bij enkele biologische producten een natuurlijk etiket in waardoor verpakkingsmateriaal overbodig wordt.

Afvalscheiding

Jumbo houdt haar afvalbeleid voortdurend tegen het licht om te kunnen beoordelen op welke punten verdere verbetering kan plaatsvinden. Naast het scheiden van folie levert Jumbo extra inspanningen om papier en karton te hergebruiken. In 2018 zijn verschillende kartonpersen in gebruik genomen, die dit afval tot één grote baal kunnen persen waarin zo min mogelijk lucht achterblijft. Dit leidt vanzelfsprekend tot minder uitstoot van CO2 tijdens het vervoer. Ook vormt de circulaire economie – van afval naar grondstof – een belangrijk speerpunt van het afvalbeleid. Een voorbeeld is de pilot die Jumbo heeft met Peelpioneers, waarin sinaasappelschillen worden opgehaald bij 140 Jumbo winkels en verwerkt tot etherische olie en citruspulp.