Klantgerichte en kostenbewuste organisatie

In 2018 is Jumbo blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste organisatie. Medewerkers zijn wederom intensief begeleid op deze terreinen. Processen en systemen zijn verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan dit principe.

Evenwichtige loonkosten

Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteedt Jumbo veel aandacht aan opleidingen en trainingen voor haar medewerkers. Jumbo vindt ook dat zij een marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Wel is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. Jumbo werkt aan een gezonde toekomst voor het bedrijf en alle medewerkers. Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle betrokkenen aan.

Jumbo geeft startschot bouw gemechaniseerd nationaal distributiecentrum Nieuwegein

De bouw en inrichting van een gemechaniseerd nationaal distributiecentrum (NDC) voor Jumbo in Nieuwegein is gestart. In aanwezigheid van burgemeester en wethouders, bouwpartners, medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen sloeg Kitty van Eerd, echtgenote van Karel van Eerd symbolisch de eerste paal. Het toekomstige distributiecentrum verschijnt op een terrein ter grootte van ruim 200.000 m2 op bedrijventerrein De Liesbosch. In nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein is het benodigde vergunningentraject voortvarend doorlopen. Het NDC zal naar verwachting eind 2020 zijn deuren openen.

Besturingsmodel winkels

Jumbo wil een efficiënt en toekomstbestendig bestuurd bedrijf blijven dat voortdurend inspeelt op de wensen en behoeften van de klant. In 2018 is Jumbo gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het huidige besturingsmodel, waarbij ze vooral de ervaringen en feedback van de winkels zelf meeneemt. Dit onderzoek levert nieuwe kennis en inzichten opleveren die helpen om per winkel een optimaal besturingsmodel te kunnen bepalen.

Future It Transformation (FIT)

Ontwikkelingen rondom digitale technologie zijn van grote invloed op Jumbo. Bijna iedere innovatie heeft tegenwoordig een IT component. De komende jaren neemt dit alleen nog maar toe. Daarom is Jumbo gestart met een programma, Future IT Transformation (FIT). Met FIT voert Jumbo een efficiëntere werkwijze in, met nieuwe rollen en een veel nauwere samenwerking tussen IT en de portefeuilles. Dit vergroot de wendbaarheid en brengt initiatieven op het kruisvlak tussen business en IT sneller tot een succesvol resultaat.

Arbeidsvoorwaarden Jumbo Logistiek

In 2017 heeft Jumbo een Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) afgesloten met de Centrale Ondernemingsraad ten behoeve van haar logistieke medewerkers. In 2018 kregen alle medewerkers de mogelijkheid om voor deze regeling te kiezen. Ruim 80% van de medewerkers heeft dit inmiddels gedaan. De medewerkers zijn tevreden over deze AVR Jumbo Logistiek. De AVR is een goede keuze voor alle medewerkers die moderne arbeidsvoorwaarden, zekerheid en vaste loonsverhogingen willen. Eind 2018 had 2,77% een keuze gemaakt voor de vorige, ‘bevroren’ cao; het resterende deel van de medewerkers had nog geen keuze gemaakt.

In het voorjaar van 2018 werden Jumbo en uitzendbureau Otto Workforce gedagvaard door de vakbonden FNV en CNV. Volgens hen was de vorige cao niet rechtsgeldig geëindigd. Ook eisten ze een schadevergoeding vanwege de staking in 2017. De rechtszaak vond eind 2018 plaats. In januari 2019 deed de rechter uitspraak. Deze gaf expliciet aan dat het niet aannemelijk is dat Jumbo de staking had gebroken en oordeelde tevens dat Jumbo niet onrechtmatig had gehandeld. Ten aanzien van het al dan niet beëindigd zijn van de cao per 1 april 2017 oordeelde de rechter dat deze niet tijdig en derhalve niet rechtsgeldig door Jumbo was opgezegd. In reactie hierop heeft Jumbo de cao alsnog officieel opgezegd per 1 april 2019.

Geautomatiseerd distributiecentrum  

In het najaar van 2018 heeft Jumbo het startschot gegeven voor de bouw van een gemechaniseerd nationaal distributiecentrum (NDC) in Nieuwegein. Met dit NDC speelt Jumbo in op groeiambities, klantbehoeften en marktontwikkelingen. Naar verwachting is het nieuwe NDC eind 2020 volledig operationeel.

De locatie Nieuwegein is gekozen op basis van een uitvoerig onderzoek waarin Jumbo de mogelijkheden van mechanisatie ten behoeve van haar logistieke netwerk in kaart heeft gebracht. De centrale ligging van Nieuwegein en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden op bedrijventerrein De Liesbosch wogen zwaar mee in het besluit. De centrale ligging zorgt ervoor dat de afstanden naar de winkels en de regionale distributiecentra relatief kleiner zullen zijn dan momenteel het geval is. Vanzelfsprekend draagt dit bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Jumbo wil voor de nieuwbouw in Nieuwegein de hoogste BREEAM-certificering realiseren. Om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen, maakt Jumbo zoveel mogelijk gebruik van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en verlichting. Daarnaast wordt de nieuwbouw voorzien van zonnepanelen en een installatie die zoveel warmte levert, dat er geen traditionele verwarming nodig is.