Klantgerichte en kostenbewuste organisatie

Bij Jumbo zijn we in 2019 blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste organisatie. Onze medewerkers zijn wederom intensief begeleid op deze terreinen. Processen en systemen zijn verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan dit principe.

Evenwichtige loonkosten

Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteden we veel aandacht aan opleidingen en trainingen voor onze medewerkers. Ook vinden we dat medewerkers een marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Wel is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. We werken immers aan een gezonde toekomst voor Jumbo en alle medewerkers. Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle betrokkenen aan.

Besturingsmodel winkels

Jumbo wil een efficiënt en toekomstbestendig bestuurd bedrijf blijven dat voortdurend inspeelt op de wensen en behoeften van de klant. Vanuit deze wens zijn we in 2018 gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van ons huidige besturingsmodel. We nemen daarbij vooral de ervaringen en feedback van de winkels zelf mee. Dit onderzoek levert nieuwe kennis en inzichten op die helpen om per winkel een optimaal besturingsmodel te kunnen bepalen. In 2019 hebben we de eerste bevindingen getest in een pilot. Stapsgewijs hebben we gekeken hoe verschillende aangepaste onderdelen van het besturingsmodel in de praktijk werken. Periodiek hebben we met de pilotwinkels de tussenbalans opgemaakt. We hebben daarbij de ervaringen, tips en adviezen van de medewerkers steeds zwaar laten wegen.

Arbeidsvoorwaarden Jumbo Logistiek

Sinds 2017 kennen we bij Jumbo een Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) voor onze logistieke medewerkers. Deze AVR, die moderne arbeidsvoorwaarden, zekerheid en vaste loonsverhogingen garandeert, is inmiddels op al onze distributiemedewerkers van toepassing. Begin 2019 hebben we en de vakbonden FNV en CNV namelijk overeenstemming bereikt over een oplossing voor een kleine groep distributiemedewerkers op wie op dat moment nog de cao Jumbo Logistiek van toepassing was. Deze medewerkers konden hierdoor geen aanspraak maken op de loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden uit de AVR. Door deze overeenstemming hebben alle medewerkers nu dezelfde arbeidsvoorwaarden en is er geen sprake meer van ongelijkheid onder medewerkers die vóór 1 april 2019 in dienst waren.

Vernieuwingen distributiecentra

Ook in 2019 hebben we verschillende aanpassingen en innovaties doorgevoerd in de Jumbo distributiecentra. Deze zijn bedoeld om het werk aangenamer te maken, de logistieke uitvoering te verbeteren en verdere groei te faciliteren. Zo is in 2019 begonnen met het installeren van een nieuw SAP voorraadbestelsysteem, zodat winkels en distributiecentra op termijn met één en hetzelfde systeem kunnen werken. De afdeling Diepvries in het Jumbo distributiecentrum Raalte is uitgebreid naar een capaciteit van 700.000 colli per week en de afdeling Vers in het Nationaal Distributiecentrum (NDC) aan de Zuidkade te Veghel compleet heringericht. Het Jumbo distributiecentrum in Breda is voorzien van een nieuwe zogeheten warme hal voor AGF. De omvang van dit deel is fors uitgebreid vanwege de toename van het aantal te beleveren winkels, niet alleen in de directe omgeving, maar ook in België en door de overname van Agrimarkt eveneens in Zuid-Holland en Zeeland.

Verhuizing distributiecentrum bloemen

In 2019 heeft Jumbo de deuren geopend van een nieuw distributiecentrum voor bloemen, inclusief binderij. Vanwege de groeiende populariteit van bloemenboeketten was de vorige locatie in Veghel te krap geworden. Het nieuwe pand in Veghel heeft een dubbele oppervlakte van maar liefst 5.000 m2. Op deze locatie kunnen we aan de sterk groeiende vraag naar bloemen blijven voldoen en seizoenspieken opvangen. De focus ligt op de productie van boeketten. Deze worden ter plekke met de hand gemaakt door de binders en bindsters van Jumbo.

Geautomatiseerd distributiecentrum  

In 2019 is hard gewerkt aan de bouw van het gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum (NDC) in Nieuwegein. Halverwege het jaar kon bouwbedrijf Van de Ven het pand opleveren en had leverancier Witron al een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de gemechaniseerde installaties. Met dit NDC spelen we in op onze groeiambities, de klantbehoeften en marktontwikkelingen. In februari 2020 sluiten we de testperiode van zes maanden af, waarna in het voorjaar de eerste Jumbo winkels vanuit Nieuwegein beleverd kunnen worden. Naar verwachting is het nieuwe NDC eind 2020 volledig operationeel.

De centrale ligging in Nieuwegein zorgt ervoor dat de afstanden naar de winkels en de regionale distributiecentra relatief klein zijn. Vanzelfsprekend draagt dit bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook waar het bouwmethoden en materiaalgebruik betreft, streven we een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu na. Dit hebben we bezegeld met de tot op heden hoogste BREEAM-certificering van de wereld. Om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen, maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en verlichting. Daarnaast voorzien we de nieuwbouw van zonnepanelen en een geavanceerde installatie die zoveel warmte levert, dat er geen traditionele verwarming nodig is.